Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako sme oslavovali Veľkú noc ... 2017

Obdobie Veľkej noci patrí k jedným z najkrajších období v roku a zároveň k najväčším kresťanským sviatkom vôbec. Avšak ešte pred tým radostným časom, ktorý je nepochybne spojený s mnohými aj ľudovými tradíciami prežívame obdobie tzv. pôstu. Pre kresťanov je to čas pokánia a zamyslenia sa nad svojim životom, je to obdobie spojené zo zamyslením sa nad sebou samým, nad svojim svedomím, ... čas oľutovať to, čo zlé sme spravili aj svojim blížnym, ale i sebe samým.

Aj keď sa môže zdať, že ide o veľmi smutné a melancholické obdobie, nie je to pravda. Práve naopak. Máme možnosť „vyrovnať staré účty“ a ukázať, že „máme srdce“. Počas tohto času sa aj klienti Zariadenia pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZPS) svedomito pripravovali na pôstne obdobie. Na tzv. Popolcovú stredu sme navštívili Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch, kde sme sa zúčastnili slávnostnej sv. omše. Klienti boli kňazom poznačení popolom na čelo na znamenie pokánia pred Pánom Bohom a prijali aj sviatosť Večere Pánovej.

Tí, ktorým to ich zdravotný stav nedovolil, navštívili našu kaplnku v ZPS, kde sa uskutočnili čítané Služby Božie zamerané práve na toto obdobie. Za základ čítanej kázne poslúžil biblický text z 1. knihy Mojžišovej, 4. kap. 8 – 24 verš: „... V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš ...“. V rámci tejto kázne sme si pripomenuli význam pôstu ako takého zo spirituálneho hľadiska, jeho význam a potrebu pre každého kresťana. V tomto období navštívili naše ZPS aj kňazi a to brat páter Frank, ktorý vykonal sv. omšu, udelil požehnanie a sviatosť zmierenia, pomazania chorých a sestra evanjelická farárka z CZ Topoľčany –  Eva Kahanová Bašková nám poslúžila pôstnymi Službami Božími počas pracovných dní a prislúžila Sviatosť Večere Pánovej.

Na Zelený štvrtok sme v našej kaplnke mali čítané Služby Božie, kedy sme si pripomenuli ustanovenie sviatosti Večere Pánovej. Počas pracovných dní sme mali čítané pašiové Služby Božie, kedy sme si pripomínali najväčšie dielo lásky, aké sa hriešnemu človeku kedy dostalo – nevinné umučenie, smrť a slávne vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

            Veľkonočné obdobie bolo pre všetkých zúčastnených obdobím radosti aj z toho, že naše ZPS opäť navštívili deti spolu s pani učiteľkami z Materskej školy na ulici Gogoľova v Topoľčanoch, ktorí našim klientom predniesli úsmevné a veselé poeticko – hudobné pásmo, ktoré sa nieslo vo veľkonočnom duchu. Na záver predstavenia obdarovali deti našich seniorov drobnými nimi vyrobenými darčekmi.

            V rámci tvorivých dielní sme spoločne vyrábali rôzne veľkonočné ozdoby z papiera, maľovali sme veľkonočné vajíčka a zdobili rôznou technikou. V rámci tohto obdobia sme si premietli aj film Ježiš, ktorý hovoril o Ježišovom narodení, detstve, dospelosti – o najväčšom dare, ktorý nám Pán Boh dal cez svojho Syna – odpustenie hriechov a večný život.

            Pre nás všetkých to bol čas, kedy sme sa spoločne stretli a strávili sme príjemné chvíle nielen pri tvorení rôznych ozdôb či iných činnostiach, ale spoločne sme sa zamýľali aj nad Božím Slovom.

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS 


 
webygroup


Úvodná stránka