Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako sme slávili október – mesiac úcty k starším 2018

Ako sme slávili október – mesiac úcty k starším 2018

Rok 1990 bol niečím výnimočný. Práve v tomto roku bol mesiac október vyhlásený Organizáciou spojených národov za Mesiac úcty k starším. Demografický vývoj nielen na Slovensku, ale aj vo svete hovorí jasnou rečou – svetová populácia starne. Detí sa rodí čoraz menej a ľudí vo vyššom veku pribúda. Mnohí z dnes ešte žijúcich seniorov si veľmi dobre pamätajú na časy, kedy nemali dostatok chleba či iných potravín, ktoré boli len na prídelové lístky vo veľmi obmedzenom počte, pamätajú si na roky, kedy aktívne bojovali počas prvej či druhej svetovej vojny, prešli si mnohými životnými útrapami, za ich mozole sa budovali fabriky, byty, stavali sa a opravovali kostoly. Robili to všetko z lásky k nám – svojim deťom (synom, dcéra, vnúčatám). A dnes ... dnes sú odkázaní na pomoc a starostlivosť nás – svojich detí. Práve počas októbra viac ako po iné mesiace zdôrazňujeme potrebu úcty k starším ľuďom, ktorí majú oveľa viac životných skúseností, ale aj múdrosti a pokory. Kvalita života v starobe závisí od mnohých vecí – kontakty s ľuďmi, sociálne prostredie a pod.. Slabo podnetné sociálne prostredie či sociálna izolácia môžu u ľudí spôsobiť napr. zhoršenie nálady, mrzutosť, zatrpknutosť. Mnohí zo seniorov hovoria, že pokiaľ ešte pracovali, cítili sa dôležití a potrební nielen pre svoju rodinu, ale aj pre spoločnosť. A teraz, keď sú už na zaslúženom dôchodku a majú plné právo užívať si oddych a byť so svojou rodinou a priateľmi, sa zrazu cítia izolovaní, nepotrební, nepochopení, odstrčení.

Staroba je obdobie života, kedy človek začne hodnotiť prežitú životnú cestu, kedy sumarizuje to, čo sa mu podarilo alebo naopak, to, čo sa mu nepodarilo v živote dosiahnuť. Na tvári sa zrazu strieda úsmev so slzami. Bola radosť a bol aj smútok. Ľudský život je ako kniha, ktorá je písaná samotným životom a obsahuje v sebe rôzne literárne žánre – komédia, tragédia, román a pod.. V tejto knihe si môžeme predstaviť krásne, ale aj náročné detstvo či mladosť, obdobie, kedy sme nastúpili do prvého zamestnania v ktorom sme prežili a odpracovali takmer celý život až po dnešný deň. A aj napriek vysokému veku sú do tejto knihy vkladané stále nové a nové popísané listy.

Október – mesiac úcty k starším sme si pripomenuli aj v Zariadení pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZPS). Svojim literárno – poetickým pásmom nás potešili členovia Denného centra „Slnečnica“, ktorí počas vystúpenia zarecitovali krásne básne a zaspievali ľudové piesne, ktorých jadrom bola úcta k životu a šedinám. Mnohé z piesní poznali aj naši milí domáci a preto sa do tohto programu s radosťou zapojili. Deti z Materskej školy na ulici Tribečská v Topoľčanoch si pri tejto milej príležitosti pre našich seniorov pripravili ľudové rozprávanie o živote manželov – seniorov. Toto vystúpenie bolo obohatené krásnymi ľudovými riekankami a detskými pesničkami. Celé vystúpenie detí bolo umocnené spoločným tancom. Svojim programom rozohriali srdcia našich milých domácich aj deti zo Základnej a materskej školy na ulici Gogoľova v Topoľčanoch, ktorí mali vo svojom repertoári nacvičené piesne a krásne rýmované básne venované práve seniorom. Spoločné vystúpenie bolo obohatené aj prítomnosťou žiaka vyššie uvedenej školy – Tomáška Kertésza, ktorý v sprievode hudobných nástrojov zaspieval mnoho známych ľudových piesní a tak ako sa už stalo dobrým zvykom, zahral aj mnohé piesne na želanie do ktorých sme sa spoločne zapojili. Spoločného programu vystúpenia detí sa zúčastnil aj primátor mesta Topoľčany – p. Ing. Peter Baláž, ktorý sa všetkým prítomným prihovoril, poďakoval a poprial ešte veľa zdravia a síl do ďalších dní, mesiacov a rokov. Na záver stretnutia rozdal prítomným kvety ako symbol vďaky za to, že aj vďaka ich úsiliu, snaživosti a príkladným životom viery prispeli a svojou prítomnosťou  a životom stále prispievajú k pozitívnemu rozvoju spoločnosti.

            Počas tohto vzácneho času, kedy sme viac ako po iné dni ďakovali a spomínali sme nezabudli ani na toho, vďaka ktorému tu stále sme – Pánu Bohu, ktorému v modlitbách ďakujeme za život a čas, ktorý ešte môžeme byť na tejto zemi spolu so svojimi rodinami, pretože dožiť sa staroby vôbec nie je samozrejmosťou. Spoločne sme sa zhodli na tom, že práve v 21. storočí platí stále viac známy biblický citát, ktorý povedal apoštol Pavol: „Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. Cti si otca a matku – to je prvé prikázanie so zasľúbením, aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána.“ Biblia, List Efezským 6, 1 – 4

            Touto cestou ďakujeme pani učiteľkám a deťom z vyššie uvedených školských zariadení za bohatý kultúrno – hudobný program a veríme, že sa budeme môcť stretávať aj naďalej pri iných príležitostiach a nám všetkým budú môcť ešte dlhé roky rozdávať úsmev a dobrú náladu ...

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka