Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bezpečný senior 2019

Naše Zariadenie pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZPS) sa zapojilo do Národného projektu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.“ Tento projekt sa orientuje na prevenciu kriminality páchanej na najzraniteľnejšej skupine obyvateľstva – senioroch. Je zameraný na znižovanie výskytu sociálno – patologických javov, motívov a príležitostí na páchanie trestných činov. Ponúka riešenia úloh prevencie kriminality v oblasti pomoci a podpory obetiam. Žijeme v 21. storočí, kedy by si človek myslel, že ľudia sú natoľko vyspelí, rozumní a inteligentní, že si nebudú navzájom ubližovať a znepríjemňovať si ten krátky život, ktorý tu na zemi žijeme. Pravda je však iná. Každý deň či už v rozhlase, televízií, novinách, na internete počúvame informácie o tom, ako zasa nejaký „dobrák“ okradol a znepríjemnil jeseň života seniorovi. Takýchto prípadov je stále viac, a aj keď si človek povie: „Mne sa to nikdy nemôže stať lebo si dám pozor, ja by som takému človeku nikdy nenaletel“ práve opak je pravdou. Vzhľadom na vysoký výskyt páchania trestných činov na senioroch hlavne v oblasti ekonomickej kriminality sa ZPS rozhodlo zapojiť sa do tohto užitočného projektu. Ako sa hovorí: „Prevencia je lacnejšia ako liečba.“ A tak slovo dalo slovo a jedného dňa do nášho ZPS zavítali zamestnanci Ministerstva vnútra z odboru prevencie kriminality, ktorí sa danej problematike dlhodobo venujú.

V úvode stretnutia nás títo odborní pracovníci oboznámili s daným projektom, jeho zameraním a cieľmi. Jedným z hlavných cieľov je znížiť kriminalitu páchanú na senioroch, zvýšiť informovanosť o tejto problematike a naučiť seniorov čo najlepšie reagovať za účelom ochrany svojho majetku, zdravia a života. Vďaka pútavému prednesu a rozprávaniu, ktoré boli spojené s premietaním príbehov seniorov rôzneho veku sme mali možnosť nahliadnuť do rôznych ťažkých životných situácií, ktoré sa stali alebo sa môžu stať nielen seniorom, ale každému z nás. Vďaka tejto aktivite a stretnutiu s odborníkmi, ktorí sa tejto problematike dlhodobo venujú, sme dostali možnosť a šancu získať nové poznatky a vedomosti z danej oblasti. Títo pracovníci z radov polície upozornili na prílišnú a veľkú dôverčivosť starých ľudí, ktorí sú pre takýchto podvodníkov ľahkou korisťou. Zvlášť sa venovali ochrane osobných dokladov – občianskych preukazov, preukazov poistencov, rodných listov a pod.. Premietli nám a popísali mnohé situácie pri ktorých sa seniori nechali zlákať a oklamať rôznymi podvodníkmi, ktorí ich obrali aj o celoživotné úspory. Aby sa takýmto situáciám zabránilo v čo najväčšom rozsahu je potrebné, aby každý senior, tak ako si pamätá Desať Božích prikázaní, si  pamätal aj

 

Desatoro bezpečného seniora:

Nenaletím na „výhodný“ nákup

Nedám peniaze do rúk cudzím ľuďom

Nenechám sa oklamať pod zámienkou problémov mojich blízkych

Nevpustím do domu cudzieho človeka, aby ma okradol

Neukážem skrýšu na peniaze cudziemu človeku

Nenaletím falošným policajtom a iným úradníkom

Nedám sa oklamať falošnými kamarátmi mojich vnúčat

Nenaletím na falošné zdravotné problémy  cudzích ľudí

Nerozmieňam peniaze cudzím ľuďom

 Nenastupujem k cudzím ľuďom do auta

 

Mnohí z prítomných ani nechceli veriť tomu, že by človek človeku dokázal niečo také urobiť. A predsa ... Človek ako koruna stvorenstva, ktorý má morálnu, ale aj kresťanskú povinnosť chrániť slabého, utláčaného, starého či chorého, si často krát práve na „účet“ seniora „polepší“ a zneužije jeho dôveru, ochotu, vieru, dobrosrdečnosť a hlavne súcit. Toto stretnutie bolo veľmi podnetné a pútavé, prítomní seniori využili celý priestor na dlhú diskusiu o vyššie spomínanej problematike. Veríme, že stretnutia podobného charakteru budeme môcť realizovať v našom ZPS aj naďalej. Touto cestou ďakujeme zamestnancom MV SR za ochotu a trpezlivosť a veríme, že aj vďaka ich úsiliu a našej uvedomelosti sa štatistiky oklamaných a podvedených seniorov budú meniť k lepšiemu ...

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS

 

 


 
webygroup


Úvodná stránka