Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Biblická olympiáda 2019

„Lebo Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha.“ (Biblia, Kniha Prísloví 2, 6). Tento a mnoho iných známych či menej známych biblických veršov nám hovoria o tom, od koho alebo odkiaľ pochádza múdrosť. Vyššie uvedený biblický verš nám slúžil ako „hnací motor“, keď sme sa s klientmi poctivo a svedomito pripravovali na druhý ročník biblickej olympiády, ktorú organizovalo Zariadenie sociálnych služieb „Môj domov“ v Topoľčanoch pre zariadenia poskytujúce sociálne služby v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja. Viac a častejšie ako po iné dni sme deň čo deň otvárali Božie Slovo, aby sme z neho čerpali múdrosť. Táto biblická olympiáda pozostávala z niekoľkých kôl, ktoré mali rôzne tematické zameranie.

            Otázky pozostávali zo Starej i Novej zmluvy. Týkali sa starozmluvných textov z kníh Samuelových a príbehov v nich opísaných. Z Novej zmluvy boli otázky zamerané na Ježišove podobenstvá. Súťažiaci mali možnosť vybrať si z niekoľkých odpovedí, pričom iba jedna odpoveď bola správna. V ďalšom kole mali dopĺňať biblické citáty zo Starej i Novej zmluvy, čo nebolo jednoduché. Na záver mali súťažiaci vyplniť osemsmerovku, ktorej vyriešením bol citát.

            Počas tohto príjemného stretnutia zneli spoločenskou miestnosťou kresťanské piesne, ktoré znásobovali príjemnú atmosféru a my sme sa tak mohli cítiť ako doma. Veľmi dobrú znalosť Božieho Slova – Biblie, potvrdilo aj to, že mnoho súťažiacich malo rovnaký počet bodov (správnych odpovedí) a preto sa niekoľko krát musel opakovať rozstrel. V tomto prípade však nikomu nešlo o získanie pomyselného víťazného miesta, ale išlo predovšetkým o to, aby sme sa spoločne stretli, spoznali sa, nadviazali nové priateľstvá a oprášili tie staré. Na začiatku tohto milého stretnutia sme sa spoločne pomodlili spolu s pátrom Frankom z Farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch a na záver sme prijali požehnanie. Bolo to veľmi milé, príjemné a priateľské stretnutie nad Božím Slovom.

            Touto cestou ďakujeme pani riaditeľke ZSS „Môj domov“ v Topoľčanoch – Ing. Viere Bútorovej a celému kolektívu vyššie uvedeného zariadenia za pozvanie, občerstvenie a skvelú atmosféru. A v neposlednom rade ďakujeme aj Pánu Bohu za múdrosť, ktorú nám dal ...

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka