Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Canisterapia - alebo psík ako liek 2018

Canisterapia - alebo psík ako liek 2018

Život každého človeka je originálny a je plný zmien v pozitívnom, ale aj negatívnom zmysle slova. S pribúdajúcim vekom pribúdajú u každého človeka aj rôzne ťažkosti, hlavne v oblasti zdravia, kedy sa postupne zhoršuje mobilita, motorika, koordinácia a pod.. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa aj naša spoločnosť sústredila o čo najlepšie začlenenie týchto ľudí do spoločnosti a bola im poskytnutá taká pomoc, ktorá im umožní čo najlepší návrat do života v rámci zachovania čo najvyššieho stupňa sebestačnosti. Sociálna práca a pomoc ľuďom, ktorý majú zdravotné obmedzenie  musia byť poskytované zo strany štátu, miestnej samosprávy a v neposlednom rade vytváraním vhodného a podnetného sociálneho prostredia napr. u poskytovateľov sociálnych služieb.

            Každý človek, ktorý prichádza zo svojho domu do nového – neznámeho prostredia, napr. do zariadenia pre seniorov s celoročným pobytom a pod. má určité obavy a stres z toho, ako to v tom novom domove bude vyzerať, aký ľudia tam bývajú a pracujú, s kým bude na izbe, aké budú vzájomné vzťahy medzi spolubývajúcimi a personálom ... Sociálna adaptácia každého človeka je individuálna, u niekoho trvá kratšie – niekoľko dní až týždňov a u niekoho zasa trvá dlhšie – niekoľko mesiacov. Aby bola táto adaptácia, čo najpozitívnejšia, je potrebné, aby poskytovateľ využil všetky možné dostupné prostriedky na to, aby vytvoril novému prijímateľovi sociálnej služby, čo najpodnetnejšie prostredie k tomu, aby sa dobre zadaptoval a rozvíjal svoje zručnosti a schopnosti. Určitou formou pomoci je sociálna terapia, ktorá umožní jednotlivcovi udržať a zlepšovať fyzické, psychické i sociálne zručnosti.

            Jedným z druhov tejto terapie je aj canisterapia, kde sa využíva vzťah cvičeného psa k človeku. Aj Zariadenie pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZPS) má vytvorenú veľmi dobrú spoluprácu s p. MVDr. Anetou Mazancovou – zverolekárkou, ktorá navštevuje naše ZPS so svojimi psíkmi a poskytuje túto formu terapie pre našich klientov. Stretnutia sú zamerané na rôzne oblasti, napr. komunikačnú, emocionálnu, oblasť sebaobsluhy, sociálnu oblasť a pod.. Vďaka osobnému kontaktu so psíkom sa zlepšuje napr. jemná a hrubá motorika končatín, komunikácia, pričom asi najväčší význam tejto sociálnej metódy je práve pri novoprijatých klientoch, ktorým pomáha v rámci procesu adaptácie. Canisterapia slúži ako nenápadný pozitívny motivačný prvok, ktorý svojim spôsobom „núti“ klienta k telesnej aktivite a zároveň slúži aj ako terapeutický prostriedok. Môžeme povedať, že týmto spôsobom sa u klientov zvyšuje aj kvalita života s vedomím, že život s telesným obmedzením napr. na invalidnom vozíku sa nekončí.

            Canisterapia má pozitívny vplyv aj v rámci medziľudských vzťahov, pri nadväzovaní nových sociálnych kontaktov, pomáha pri začlenení do komunity zariadenia. Klienti si týmto spôsobom vytvárajú napr. pozitívny vzťah ku konkrétnemu zvieraťu, hovoria o pozitívnom vnímaní okolia i seba samých, motivuje ich to k rôznym iným činnostiam, pozitívne pôsobí na ich psychiku, eliminuje stres z nového prostredia, odbúrava pocit samoty a opustenosti. Klienti majú pocit šťastia a radosti z nových podnetov a vecí. Zároveň môžeme povedať, že týmto spôsobom akoby človek zabúdal na svoje telesné handicapy a zdravotné problémy. Treba podotknúť, že ak klient nemá práve záujem o túto aktivitu, nie je k nej nútený a je rešpektované jeho právo výberu aktivity.  

            Touto cestou ďakujeme pani doktorke, ktorá si vždy nájde čas a rada navštívi naše ZPS spolu so svojimi psíkmi. Veríme, že spolu s ňou a jej malými štvornohými kamarátmi prežijeme ešte veľa krásnych a úsmevných chvíľ ...

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník


 
webygroup


Úvodná stránka