Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Čas radosti, veselosti, nastal požehnaný ... 2018

Čas radosti, veselosti, nastal požehnaný ... 2018

Presne týmito slovami sa začína jedna z najznámejších vianočných piesní. Obdobie adventu a Vianoc je jedným z najkrajších období počas občianskeho, ale aj cirkevného roka. Je to čas, kedy sa každý človek stane aspoň na malú chvíľu naozaj človekom. Je to čas, kedy oveľa viac a častejšie ako po iné dni v roku nemyslíme len na seba, ale hlavne na svojich blízkych. Je to čas, kedy sa rodiny stretajú pri spoločnom stole a v slávnostnej vianočnej atmosfére všetci rozbaľujú darčeky. Žiaľ, život prináša aj ťažké situácie a nie každý, kto má rodinu, môže byť s ňou pri vianočnom stromčeku. Každý z nás, ak aj nie z rodiny, ale z blízkeho či vzdialenejšieho okolia určite pozná niekoho, kto napr. zo zdravotných dôvodov či vysokého veku trávi obdobie adventu a Vianoc v niektorom zo zariadení sociálnych služieb. Aj mnohí z klientov Zariadenia pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZPS) boli počas tohto obdobia v tom svojom „domove“. Aj keď nemohli osobne navštíviť miesta, kde vyrastali, žili a vychovávali svoje deti či vnúčatá, mali radosť z toho, že ich rodinní príslušníci si na nich našli čas a prišli ich navštíviť do ZPS, kde strávili pri spoločných rozhovoroch a rozbaľovaní darčekov dlhé chvíle.

Pre každého klienta ZPS pripravilo v spolupráci s ďalšími inštitúciami bohatý adventno – vianočný program. Už počas adventu sme počas pracovných dní mali v našej kaplnke čítané Služby Božie, pričom klienti sa zapojili do spievania adventných piesní. Stredobodom týchto adventných Bohoslužieb bola čítaná kázeň Slova Božieho na základe odporúčaných textov Bohoslužobnej agendy. Klienti prijali od kňazov počas sv. omše a Slávnostných Služieb Božích rozhrešenie a požehnanie. Mnohí z prítomných prijali aj Sviatosť Večere Pánovej spolu so spoveďou. Tí, ktorým to ich zdravotný stav nedovolil a nemohli sa Bohoslužieb zúčastniť osobne, absolvovali spoveď a prijali Večeru Pánovu na lôžku, kde im kňaz udelil aj pomazanie chorých. Ako sa stalo dobrým zvykom aj tento rok do nášho ZPS zavítal Mikuláš, ktorý so sebou priniesol veľké množstvo dobrôt – sladkostí a ovocia, ktoré rozdával všetkým prítomným. Mnohí si tak zaspomínali na časy dávno minulé, kedy ony sami boli deťmi a recitovali rôzne vianočné básne a spievali piesne. Niektorí nabrali odvahu a tento čas si sprítomnili tým, že aj vo vyššom veku zarecitovali Mikulášovi krásne básne či zaspievali nádherné vianočné piesne, čo Mikuláša veľmi potešilo. Počas adventu sme nezaháľali a spoločne sme sa pustili aj do pečenia vianočných dobrôt – koláčov či medovníkov. Klienti vaľkali cesto, vykrajovali medovníčky, ktoré piekli, plnili lekvárom a nakoniec zdobili. Celým zariadením sa niesla príjemná vianočná vôňa a z našich úst sa zasa niesol hlahol a spev známych adventných a vianočných piesní a kolied.

Navštívili sme aj vianočné trhy a občerstvili sa punčom. Neobišli sme ani Galériu mesta Topoľčany, kde počas niekoľkých dní bolo možné vidieť „Vianoce v ľudových tradíciách“. Pozreli sme si remeselníkov, ktorí ručne vyrábali rôzne vianočné ozdoby – pečenie a zdobenie medovníčkov, vianočné ozdoby z dreva či pedigu (palmy ratanovej), ručne vyrábané vianočné gule, výšivky, servítková technika a pod.. Mnohí z klientov si pre svoje rodiny zakúpili darčeky bez ktorých by ani Vianoce neboli Vianocami – šále, papuče či rukavice alebo hrubé zimné ponožky.

Počas adventných dní sme sa zúčastnili pútavej video prezentácie, ktorá v sebe ukrývala vianočné posolstvo. Spoločne sme sa pozreli na to, ako slávia Vianoce v rôznych kresťanských cirkvách či v židovstve. Videli sme rôzne zvyky a tradície, ktoré sú nepochybne s týmto obdobím spojené naprieč celým kresťanstvom.

Naše ZPS sme si spoločne vyzdobili ručne vyrábanými vianočnými ozdobami spolu so stromčekom. Počas adventu sme navštívili aj deti v Materskej škole na ulici Gogoľova v Topoľčanoch, kde sme spoločne s pani učiteľkami vyrábali vianočné ozdoby a pohľadnice. Bolo to veľmi príjemné rodinné stretnutie, ktoré dýchalo pravou vianočnou atmosférou. Po skončení tvorivých dielní sme ešte zotrvali v sviatočnej atmosfére pri spoločných rozhovoroch. Deti na našich tvárach vyčarovali úsmev a svojou prítomnosťou a hravosťou prispeli k dobrej a veselej vianočnej nálade. Svojim hostiteľom zároveň ďakujeme za občerstvenie, ktoré pre nás s láskou pripravili. Deti si zároveň spoločne s našimi seniormi zaspievali aj známe vianočné piesne. 

Naše ZPS navštívili aj deti z Materskej školy na ulici Tribečská v Topoľčanoch, ktorí si pre našich milých domácich pripravili krásne vianočné vystúpenie. Zaspievali vianočné piesne a koledy, zarecitovali básne, ktoré v sebe niesli ducha Vianoc a pokoja. Na záver prítomným rozdali drobné darčeky – vlastnoručne vyrábané vianočné dekorácie, ktoré seniorov veľmi potešili.

Stalo sa dobrým zvykom, že počas tohto slávnostného obdobia k nám vždy zavítajú aj pracovníčky Tribečskej knižnice v Topoľčanoch, ktoré so sebou vždy prinesú aj dobrú náladu. A inak tomu nebolo ani teraz. Pripravili si pre nás adventno – vianočné pásmo, ktoré v sebe nieslo radostnú zvesť o narodení Spasiteľa – Pána Ježiša Krista. Spoločnou zvesťou tejto radostnej udalosti sa podelili aj s nami. Počas tohto posolstva zazneli pravé slovenské koledy a vianočné piesne s pravým odkazom Vianoc – „Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, Kristus Pán“. Našu kaplnku sme si vyzdobili ručne vyrábanými vianočnými ozdobami a na oltár sme položili vianočné ikebany, ktoré sme vyhotovili z rôznych ihličnanov.

Nezabudli sme ani na maškrtné jazýčky a pustili sme sa do výroby vianočných oblátok, ktoré sme vyrábali niekoľko dní, nakoľko záujem bol veľký. Celým ZPS sa tak širila vôňa Vianoc a za zvuku vianočných kolied sa nám práca dobre darila.

Klienti nášho ZPS sa potešili aj prítomnosti seniorov z Denného centra „Slnečnica“ v Topoľčanoch, ktorí si pripravili bohatý hudobno – recitačný vianočný program. Spoločne sme si zaspievali vianočné piesne a vypočuli si koledy, ktoré ešte viac rozohriali naše srdcia.

A ako sme trávili Silvester? Koniec občianskeho roka sme prežili hlavne duchovným spôsobom, účasťou na Službách Božích v našej kaplnke. Zvesťou Božieho Slova, piesňami a modlitbami sme ďakovali Pánu Bohu za to, že sme sa len s Božej milosti mohli dožiť konca tohto roka a zároveň sme vyprosovali veľa Božej milosti a požehnania pre naše rodiny, priateľov, ale hlavne pre tých, ktorí sa o nás počas celého roka s láskou starajú ... V podvečerných hodinách sme sa zasa stretli pri Silvestrovskej bavenici, kde zazneli za zvuku harmoniky, keyboardu a trúbky veselé piesne a na ľudovú nôtu sa bavili všetci prítomní. Nechýbal ani smiech či dobrá nálada a tí odvážnejší sa pustili aj do tanca. Do našich kruhov zavítala aj primátorka mesta Topoľčany – p. JUDr. Alexandra Gieciová, ktorá pre všetkých prítomných doniesla výbornú domácu tortu a šampanské. Vo svojom príhovore vyzdvihla predovšetkým duchovné posolstvo Vianoc a popriala všetkým klientom i zamestnancom hlavne veľa zdravia, síl pre telo i ducha a Božie požehnanie. Spoločne sme si zaspievali, zaspomínali na rok, ktorý pomaly, ale isto odchádzal a tešili sme sa na rok nový, ktorý bol pred nami ...

Touto cestou ďakujeme všetkým vyššie menovaným inštitúciám i jednotlivcom za to, že aj napriek uponáhľanej dobe si našli čas nielen na seba, ale aj na svojich blížnych a prišli medzi nás, aby sme spoločne strávili jedno z najkrajších období roka – Vianoce.

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZSP

 


 
webygroup


Úvodná stránka