Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hudba - prostriedok zábavy, ale i forma vzdelávania 2016

HUDBA – PROSTRIEDOK ZÁBAVY ALE I FORMA VZDELÁVANIA V ZARIADENÍ PRE SENIOROV „KOMFORT“, TOPOĽČANY

Ktosi raz povedal: „Hudba je tá najlepšia droga na svete. Môžeš byť na nej závislí celý život, ale nikdy ti neublíži“. Vo všeobecnosti môžeme hudbu definovať ako určitú formu ľudskej aktivity alebo komunikácie. V každom prípade ide o druh umenia, ktorý sa prejavuje prostredníctvom tónov či melódie. Hudba je typická svojou rôznorodosťou a rozmanitosťou žánrov. Môže byť komorná, dychová, tanečná, ľudová, náboženská, svetská a pod.. Z vyššie spomenutých hudobných žánrov je pre našich seniorov azda najznámejšou a najobľúbenejšou okrem náboženskej i hudba ľudová. Práve na nej vyrastali klienti Zariadenia pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZPS), ktorí dnes spomínajú na časy, keď práve hudba bola sprievodcom ich života. Spievalo sa a hralo pri krstoch, rôznych rodinných oslavách, či na pohreboch.

            Aj klienti ZPS medzi sebou vždy radi privítajú hudobnú skupinu s príznačným názvom „Komfort“, ktorí nás pravidelne navštevujú v zložení: p. Rudolf Chovanec (akordeón), p. Koloman Krivošík (husle), p. Anton Kopinec (trúba) a p. Eva Godbergerová (spev). Vždy majú starostlivo  pripravený program, hrajú a spievajú piesne, ktoré sú našim seniorom veľmi dobre známe, ale vždy pridajú aj niečo z vlastného repertoára. Klienti zariadenia sa vždy potešia, keď im zahrajú aj niečo „na želanie“. Zariadením sa tak rozlieha rezký spev, príjemná hudba, smiech a niektorí sa zapoja aj do tanca. Popri speve a zábave sa naši „domáci“ majú možnosť aj vzdelávať. Pri stretnutiach v rámci spoločných aktivít – biblioterapie si čítame a potom aj diskutujeme o hudbe ako celku. Čítame si a rozprávame o rôznych ľudových piesňach regiónov Slovenska, ale neobchádzame ani tvorcov a skladateľov vážnej hudby, ako sú napr.: J. Strauss ml., známi ako „kráľ valčíkov“, W. A. Mozart, ktorý sa venoval orchestrálnej i chrámovej hudbe, ale zložil i mnoho opier.

            Pri všetkých týchto stretnutiach máme možnosť zapojiť všetky naše fyzické schopnosti k tomu, aby sme si zaspievali a zároveň sa čo – to o hudbe a jej interpretoch naučili. Nepochybne aj takáto forma zábavy i vzdelávania patrí k plnohodnotnému životu človeka v každom veku ... .

                                

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZpS


 
webygroup


Úvodná stránka