Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kniha - liek na ubolenú dušu 2018

Kniha - liek na ubolenú dušu 2018

20. a 21 storočie sú charakteristické práve tým, že so sebou priniesli negatívny populačný vývoj. Naše ľudstvo starne. Detí sa z roka na rok rodí menej a seniorov z roka na rok pribúda. Ľudia sa dožívajú stále vyššieho veku, pričom deti a vnúčatá týchto našich dnešných seniorov sa nemôžu o nich postarať a tak v mene potešujúco rastúcej ekonomiky sa dnes stalo realitou, že miesto toho, aby boli vytvárané podmienky na prirodzené starnutie v domácom prostredí človeka, sú sami seniori, či ich rodinní príslušníci, nútení vyhľadávať iné zdroje pomoci a podpory v oblasti sociálnych služieb.

Aká však naša staroba bude alebo už je, závisí predovšetkým od nás samých. Aj jeseň života sa dá prežiť rôznym spôsobom.

Človek si ani len neuvedomuje aké je to vzácne keď sa ráno zobudí, ide sa umyť, pripraví si jedlo, sám si nakúpi či ide na návštevu alebo k lekárovi, porozpráva sa so susedom, prečíta si noviny, ide do cukrárne na zákusok či na kávu. Večer sa sám prezlečie do pyžama a ide si ľahnúť. Činnosti, ktoré vykonávame každý deň „automaticky“ – myslíme si. A zrazu ... Je to inak ... Všetko sa zmenilo v jedinom okamihu. Človek, ešte včera plný dobrej nálady, prekypujúci životom, samostatný, je zrazu pripútaný na lôžko a odkázaný na pomoc iných – neznámych ľudí. Zrazu sa ocitá v akomsi neznámom svete – svete odkázanosti na pomoc niekoho iného ...

Ani vtedy sa však život nekončí. To sa len zrazu zmení náš život a pohľad naň. Zrazu vidíme aj to, čo sme predtým nevideli alebo nechceli vidieť. Život, ktorý sme prežili ešte dávno predtým, ako sme sa stali „odkázanými“. Nastáva nová etapa ľudského života, ktorá môže byť tiež rovnako plnohodnotná a zmysluplná ako tá predchádzajúca a o to sa v našom Zariadení pre seniorov Komfort v Topoľčanoch (ďalej len ZPS) snažíme – o zmysluplnú a peknú jeseň života našich klientov.

Počas roka 2018 sa v ZPS uskutočnili mnohé stretnutia a rôzne podujatia, ktoré boli venované práve tým „skôr narodeným“. Mnohí zo seniorov v minulosti, pokiaľ im zrak ešte slúžil, čítali rôznu literatúru. Teraz, keď zrak už neslúži tak ako v minulosti, radi medzi nás vždy privítame pracovníčky Tribečskej knižnice v Topoľčanoch, ktoré pravidelne navštevujú naše ZPS za účelom biblioterapie. V rámci tejto činnosti si čítame rôzne knihy  a na konci sa vždy rozprávame o tom, čo sme čítali a ako uvedený text na nás pôsobil. Mnohé z prečítaného naši seniori poznajú ešte z čias, keď boli deťmi a tak listujeme aj vo svojich spomienkach.

            Určite sa všetci zhodneme na tom, že každá kniha v sebe ukrýva akési bohatstvo, ktoré občerstvuje našu dušu a mení našu myseľ. Kniha, ktorú si práve čítame, pôsobí ako liek či balzam, ktorý pozitívne pôsobí aj na naše prežívanie. Vďaka knihe sa neraz prenesieme akoby do iného, často krát aj krajšieho sveta. Pri čítaní sa nám neraz otvára nový priestor a zrazu vidíme veci, ktoré sme pred tým nevideli. Je to akoby iný svet z ktorého sa len ťažko odchádza. Aj vedci z rôznych krajín sveta dokázali, že to, čo čítame, neraz ovplyvňuje naše správanie či konanie. Jednoducho povedané – kniha lieči. Takúto liečbu odborne voláme biblioterapia. Veľmi dôležitý je vhodný a správny výber knihy. Niekto rád číta poéziu, iný zasa prózu, drámu a pod..

            Ak chceme, aby biblioterpia mala pozitívny efekt, musí spĺňať niekoľko základných predpokladov, napr. správna voľba knihy, správny čas na čítanie a pod.. Pracovníčky Tribečskej knižnice v Topoľčanoch navštevujú naše ZPS už niekoľko rokov, práve za účelom vykonávania biblioterpie, ktorá má medzi našimi klientmi veľký úspech. Čítame knihy rôzneho žánru. Najväčšej obľube sa tešia povesti, bájky či rozprávky. Svoje zastúpenie má aj odborná literatúra hlavne z oblasti zdravotníctva. Biblioterpia je vykonávaná zamestnancami Tribečskej knižnice a sociálnym pracovník ZPS aspoň raz týždenne. Na spoločné stretnutia pri knihe sa vždy všetci tešíme.

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka