Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kniha – najlepší priateľ človeka 2018

Kniha – najlepší priateľ človeka 2018

Známy český pedagóg, jazykovedec, humanista, filozof a politik Ján Amos Komenský raz povedal: „Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.“ Ani si to človek nemusí uvedomovať, ale kniha nás sprevádza celým naším životom – od narodenia až po smrť. Na začiatku je to materská knižka, do ktorej sa evidujú všetky zdravotné záznamy a vyšetrenia, ktoré absolvuje tehotná žena – budúca matka. A práve v tejto knihe sa píše o nás – o mne, o tebe...o človeku, ktorý sa síce zatiaľ ešte nenarodil, ale už existuje v lone matky. Len čo človek uzrie svetlo sveta, je zapísaný do matričnej knihy narodených. Po prepustení z nemocnice pediater zakladá svoju „knihu“ – zdravotný záznam, sociálna a zdravotná poisťovňa zasa svoju „knihu“ a tak ďalej.

            Už v prvopočiatkoch, keď sa ľudia dorozumievali rečou sebe vlastnou sa vytvorila akási potreba zaznamenávania určitých vecí, ktoré vtedajší človek považoval za dôležité. Ľudia si vytvorili vlastné znaky a písmo, ktorému rozumeli. Medzi predchodcov kníh patrí kameň či drevo, drevené alebo hlinené doštičky. Neskôr to bol papyrus či pergamen, na ktoré sa písalo ručne – brkom. Oveľa neskôr bola vynájdená kníhtlač Johannesom Gutenbergom, ktorá bola postupne zdokonaľovaná až do podoby v akej ju poznáme dnes.

            Existujú rôzne definície knihy, ktoré v sebe nesú rôzny obsah, ale majú takmer totožný význam. Oboznámiť čitateľa s tým, čo to vlastne kniha je a načo nám slúži. Dnes vieme, že existuje veľké množstvo rôznych kníh písaných rôznym žánrom pre rôznych čitateľov – od malých detí až po seniorov. Ide napr. o knihy rozprávkové,  cez poznámkové, určené na zapisovanie napr. pre študentov, cez rôzne albumy, zapisovacie denníky, školské knihy, skriptá, učebnice, účtovné knihy, knihy s technickými informáciami – manuály, encyklopédie, knihy historické, prírodovedné, medicínske, technické a pod..

            Kniha je pre človeka nielen zdrojom všeobecných či konkrétnych informácií, ale je aj dobrý učiteľ a priateľ. Je to studňa múdrosti, ktorá rozširuje naše poznanie a vedomosti, rozvíja našu fantáziu, rozvíjame si vďaka nej pamäť, vzdelávame sa, učíme sa premýšľať.

            Žiaľ, 21. storočie je aj storočím, kedy pred múdrou knihou človek uprednostňuje radšej počítač, notebook, mobilný telefón a pod.. Človek si radšej sadne doma pohodlne pred televíziu či pred počítač a zapne si internet akoby si prečítal niekoľko stranovú knihu. S príchodom nových technológií chytáme do rúk knihu čoraz menej. Aj vďaka tomuto úpadku naše deti a vnúčatá nevedia častokrát plynule a spisovne rozprávať, majú len malú, obmedzenú slovnú zásobu, nevedia analyzovať rôzne situácie, neovládajú pravopis, majú problémy v praktickom živote a to len preto, lebo sa spoliehajú na to, že „všetko nájdu na webe.“ Už dnes vidíme, že to nie je pravda. Kniha vždy mala, má a bude mať obrovskú hodnotu. A práve o hodnote knihy, jej obsahu a zmysle vedia svoje aj dnešní seniori.

Klienti Zariadenia pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZPS) sa pravidelne zúčastňujú  jednej z najznámejších metódy psychoterapie – biblioterapie. Ide o metódu, pri ktorej sa využíva pozitívny vplyv knihy na človeka. Pri tejto terapii využívame rôzne typy a druhy literárnych diel od rozprávok, bájí, povestí cez dobrodružnú a náučnú literatúru a pod.. Biblioterapia je vykonávaná buď individuálnou alebo skupinovou formou pracovníčkami Tribečskej knižnice v Topoľčanoch. Pravidelne sa stretávame v spoločenskej miestnosti, pričom klientom sú čítané knihy s rôznou tematikou – báje, povesti, dobrodružné, náboženské a pod.. Zamestnanci knižnice si zvlášť pripravujú slávnostný program pri vzácnych príležitostiach, napr. Deň matiek, Medzinárodný deň žien, Október – mesiac úcty k starším, Vianoce, Veľká noc. Častokrát biblioterapiu spoja s muzikoterapiou, pri ktorej nielen počúvame piesne, ale sa do spevu sami zapojíme. Takto nám znejú známe piesne tých skôr narodených od rôznych autorov, napr. piesne z pesničkovej súťaže Repete, na Vianoce sú to rôzne koledy, vinšovačky a pod..

Vždy po prečítaní daného úseku knihy – kapitoly klienti ZPS spolu s personálom knižnice o prečítanom živo rozprávajú a diskutujú. Mnohí sa do diskusie zapoja s vlastnými postrehmi a pripomienkami. Sú to spoločne strávené chvíle pri najlepšom priateľovi človeka – knihe.

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka