Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Medzinárodný deň žien 2017 v Zariadení pre seniorov „Komfort“, n. o. v Topoľčanoch

Medzinárodný deň žien (ďalej MDŽ) je medzinárodne uznávaný sviatok, ktorý si kultúrno – spoločenským programom pripomenuli aj obyvatelia Zariadenia pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej ZPS).

      8. marec je venovaný výlučne našim ženám. V rámci vzdelávania sme mali možnosť prostredníctvom pútavej prednášky spojenej s videoprojekciou nahliadnuť do minulosti tohto krásneho sviatku a zoznámiť sa s krajinami, do ktorých sa tento krásny sviatok rozšíril. V samostatnej časti sme sa venovali vzniku MDŽ v ČSR a aká je jeho podoba v súčasnosti.

            Svojou návštevou klientov ZPS poctili zamestnanci Tribečskej knižnice v Topoľčanoch, ktorí si pre našich milých domácich pripravili kultúrne pásmo – zazneli krásne básne i príbehy, ktoré zaujali a vypovedali to, čo častokrát zostáva v našich srdciach skryté . 

Ani tí najmenší spomedzi nás nezabudli a navštívili naše zariadenie. Pani učiteľky zo Základnej a materskej školy (ďalej MŠ) na ulici Gogoľova v Topoľčanoch, s ktorou má naše zariadenie dlhodobú spoluprácu, si pripravili krásne kultúrno – hudobné pásmo zložené z básní a venovali ich všetkým ženám bez rozdielu. Úsmevným programom zloženým z básní a krásnych ľudových piesní nás veľmi potešil aj folklórny súbor „Predškoláčik“, ktorý tvoria  pani učiteľky a deti z MŠ Tribečská II. v Topoľčanoch.

            Jeden z najkrajších sviatkov si do ZPS prišiel pripomenúť aj primátor mesta Topoľčany – pán Ing. Peter Baláž, ktorý sa pri tejto milej príležitosti klientkam zariadenia rád prihovoril a poprial im hlavne veľa zdravia, úcty  a tolerancie, spokojnosti a radostných chvíľ strávených nielen v našom zariadení, ale aj v kruhu svojich rodín. Po príhovore všetkým ženám venoval pri tejto milej príležitosti kvet ako symbol lásky, úcty a nádeje.

Naše zariadenie neobišli ani členovia hudobnej skupiny „Komfort“ v zložení p. Rudolf Chovanec (akordeón), p. Koloman Krivošík (husle), p. Anton Kopinec (trúba) a p. Eva Godbergerová (spev), ktorí sa stali už neodmysliteľnou súčasťou nášho zariadenia a našim obyvateľom – hlavne ženám - zahrali a zaspievali krásne ľudové piesne a pripojili aj čo – to z vlastného repertoára či piesne na želanie.

           Touto cestou ďakujeme všetkým vyššie uvedeným účinkujúcim za krásny program, za spríjemnené chvíle, za nové myšlienky a podnety pre našu myseľ, za to, že aj napriek mnohým iným povinnostiam si našli čas nielen na seba, ale aj na svojich blížnych .

Vďaka týmto krásnym spoločným stretnutiam sme si opäť pripomenuli, že milé slovo, veselá pieseň, či malý kvietok poteší srdce každej ženy.

 

Rudolf  Kahan

sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka