Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Medzinárodný deň žien 2018

Medzinárodný deň žien 2018

Žena – slovo skladajúce sa zo štyroch písmen, ktoré v sebe ukrýva lásku, zmyselnosť, ľútosť, priateľstvo, pokoj, porozumenie ... Bez žien by bol svet prázdny, bez zmyslu, smutný a pustý ako lúka bez kvetov či obloha bez hviezd alebo nebo bez slnka. Žena v sebe ukrýva život, starostlivosť o druhého človeka. Je to niekto, kto má na nás čas viac ako ktokoľvek iný. Žena je tvor, ktorý nás vie pochopiť a povzbudiť vtedy, keď to najviac potrebujeme. Toľko veľa vecí sa popíše a hovorí o ženách – v dobrom aj v zlom. Pravda je však taká, že bez žien by bol náš svet pustý a smutný. Každá žena si zaslúži úctu a porozumenie. Deň, ktorý je venovaný práve ženám, je 8. marec, ktorý je označovaný za Medzinárodný deň žien. Je to deň, ktorý je výnimočný.

            História vzniku tohto dňa siaha až do roku 1910, kedy sa konala v Kodani Medzinárodná konferencia žien (ďalej len MDŽ). Podnetom bol boj žien za zrovnoprávnenie v oblasti politickej či sociálnej. 8. marec bol ustanovený na počesť stretnutia a verejného vystúpenia robotníčok z New Yorku, ktoré bolo namierené proti diskriminácií nežného pohlavia aj v oblasti ekonomickej – zníženie pracovného času, boj proti nízkym mzdám či zlým pracovným podmienkam a pod.. Súčasťou týchto verejných protestov bol aj boj za mier.

Na našom území sa tradícia osláv MDŽ zachovala až do dnes, pravdaže, vo veľmi odlišnej podobe ako tomu bolo v minulosti. Z rozprávania našich rodičov a starých rodičov vieme, že práve oslavy MDŽ boli prostriedkom ako vzdať úctu ženám nielen doma – v rodine, ale aj v práci. Konali sa rôzne stretnutia, ktorých cieľom bolo poďakovať ženám za ich prácu, starostlivosť o rodinu, deti.

            Dnes je tento deň stále zapísaný v každom kalendári, niekedy je dokonca zvýraznený hrubším a väčším písmom. Otázkou však zostáva, či je tento deň zapísaný aj v našich srdciach. Mnoho žien už len spomína na časy, kedy sa konali veľké oslavy u zamestnávateľov, rozdávali sa kvety, ďakovalo sa. Aj keď dnes je oslava tohto výnimočného dňa v mnohom odlišná od tých predchádzajúcich, niečo majú spoločné. Chcú ženám za všetko poďakovať, chcú vyjadriť, čo pre každého z nás znamenajú.

            Ani ženy v Zariadení pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZPS) neboli o nič ukrátené. ZPS v spolupráci s rôznymi organizáciami a inštitúciami vytvorili spoločný program, ktorý bol venovaný práve ženám. Žiaci Základnej a materskej školy na ulici Gogoľova v Topoľčanoch si pre naše ženy pripravili krásne básne od slovenských básnikov a po recitačnom pásme zaspievali piesne, ktoré boli tiež venované našim ženám. Do programu sa zapojil aj žiak vyššie uvedenej školy Tomáško Kertész, ktorý zahral našim klientkam na keyborde niekoľko piesní z vlastného repertoára, ale aj čo – to na želanie. Osláv MDŽ v našom ZPS sa opäť zúčastnil aj primátor mesta Topoľčany – Ing. Peter Baláž, ktorý sa všetkým prítomným v tento výnimočný deň prihovoril a vyzdvihol dôležitú, nespochybniteľnú a jedinečnú úlohu a poslanie ženy v našej spoločnosti. Zároveň všetkým ženám poďakoval a pripomenul, že vzdanie úcty a pochvaly ženám nemajú byť vzdávané iba raz v roku, ale počas celého života a každý deň. Na záver pán primátor rozdal všetkým prítomným ženám kvet ako symbol vďaky a lásky.

Vo vystúpeniach nezaostali ani žiaci z Materskej školy na ulici Tribečská v Topoľčanoch, ktorí si spolu s pani učiteľkami pre našich domácich pripravili hudobno – tanečné pásmo, ktoré zožalo v ZPS veľký úspech. Mnohí z prítomných sa zapojili aj do spevu krásnych slovenských ľudových piesní. Hudobná skupina s príznačným názvom „Komfort“ navštívila naše ZPS tiež pri príležitosti sviatku MDŽ. V spojení sláčikových či dychových hudobných nástrojov v sprievode krásneho ženského hlasu sa po celom ZPS rozliehali veselé piesne do ktorých sa zapojili takmer všetci prítomní klienti. Hudobné kvarteto tvorili: p. Bc. Rudolf Chovanec (akoredón), p. Koloman Krivošík (husle), p. Anton Kopinec (trúba) a p. Eva Goldbergová (spev). Slávnostný program pri príležitosti osláv MDŽ sme ukončili pútavou video prezentáciou práve o tejto tematike. Hovorili sme o histórií a pozadí vzniku tohto výnimočného dňa a z dobových fotografií sme si zaspomínali na časy dávno minulé, kedy sa oslavy MDŽ niesli v odlišnom duchu ako je tomu dnes.

Stále však platí známy biblický výrok z knihy apoštola Petra, ktorý hovorí: „Podobne mužovia, uznanlivo nažívajte so ženským pokolením ako so slabším a uctite si ich ako spoludedičky milosti života, aby vaše modlitby neboli daromné.“ (Biblia, 1. list Petra 3, 7)

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka