Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mozgová olympiáda 2018

Mozgová olympiáda 2018

Pod pojmom olympiáda si každý z nás predstaví obrovské štadióny plné známych a svetovo uznávaných športovcov spolu s burácajúcimi fanúšikmi rôznych športových disciplín, od futbalu či hokeja, cez plávanie, tenis až po hod guľou či skokom do výšky alebo do diaľky. Existuje ale aj iný druh olympiády – mozgová olympiáda. V tomto prípade už nejde o vytrvalostný beh či iný druh športovej disciplíny, ale tiež sa „hrá na čas“. Klienti Zariadenia pre seniorov  „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZPS) sa dňa 09.10.2018 zúčastnili takejto mozgovej olympiády v priestoroch školského internátu Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Topoľčanoch, ktorá sa konala pre rôzne zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. V úvode stretnutia sa všetkým prítomným prihovoril riaditeľ Zariadenia sociálnych služieb „Penzión“, pán Mgr. Ondrej Božik, ktorý všetkých srdečne privítal a poprial v „zápolení“ mnoho úspechov. 

            Súčasťou tohto milého stretnutia bolo aj vystúpenie detí z Materskej školy na ulici Škultétyho v Topoľčanoch, ktoré si spolu s pani učiteľkami pre všetkých zúčastnených pripravili bohatý kultúrny program, ktorý pozostával zo spevu, tanca a hovoreného slova. Deti z vyššie uvedenej materskej školy tak svojou prítomnosťou vytvorili úžasnú domácu detskú atmosféru. Po programe detí nasledovali už samotné súťažné disciplíny v kategóriách vedomostný kvíz, lúštenie osemsmeroviek a krížovky. Vedomostný kvíz pozostával z viacerých oblastí života, ako je naor. Ľudské telo, ľudové a nárečové slová, známe osobnosti nielen zo Slovenska, ďalej tu boli obsiahnuté otázky z oblasti prísloví a porekadiel, množstvo otázok o Slovensku a svoje zastúpenie tu malo aj umenie z oblasti populárnej i klasickej hudby. Po skončení „mozgového zápolenia“ prišlo na rad vyhodnotenie a ocenenie účastníkov stretnutia. A nakoniec sme sa všetci spoločne zúčastnili slávnostného obeda.

            Touto cestou ďakujeme riaditeľovi ZSS „Penzión“ v Topoľčanoch, p. Mgr. O. Božikovi za pozvanie, pohostenie a výbornú priateľskú atmosféru a veríme, že sa opäť budeme môcť stretnúť. Bolo to príjemne využitý čas aj na nadväzovanie rozhovorov, priateľstiev a zároveň sme mali možnosť spoznať mnoho nových zaujímavých ľudí.

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka