Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Október - mesiac úcty k starším 2016

Október – mesiac úcty k starším, ale i mesiac poďakovania za úrody zeme v Zariadení pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch

Jeseň – obdobie, ktoré je často krát poznačené zhoršeným počasím, chladnejším ovzduším, zvýšeným výskytom dažďov, u ľudí sa spája so zhoršenou náladou a u tých vekom skôr narodených zasa s častejším výskytom bolestí rôzneho charakteru. Jednoducho – väčšina z nás jeseň „nemusí.“ Ale aj tento čas vie byť krásny pre všetkých, ktorí ho chcú prežiť naplno. Je to čas, kedy príroda mení svoj „plášť“ a oblečie si „kabát“ z pestro zafarbených listov, vrchy a hory sa zrazu viac belejú ako inokedy a lúče slnka prerážajú svojim svetlom jeseňou sfarbenú krajinu a jeho lúče zrazu nemajú takú hrejivú silu ako tomu bolo ešte pred pár dňami.

Mesiac úcty k starším je nielen úcta k tým, ktorí ešte dávno pred nami tvrdo pracovali, aby sme sa mi mali lepšie, ale je to úcta ku každému človeku. Úcta k našim rodičom, starým rodičom, priateľom, učiteľom, susedom, jednoducho úcta ku všetkým našim blížnym. Do tejto skupiny určite patria aj tí, ktorých domovom je naše Zariadenie pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZPS).

Počas októbra sme si niekoľkými príjemnými stretnutiami pripomenuli aj tento vzácny sviatok. Naše zariadenie pri tejto príležitosti navštívil aj pán viceprimátor mesta Topoľčany – JUDr. Milan Lisý, ktorý sa našim klientom prihovoril a zaželal veľa krásnych spoločne strávených chvíľ v rámci jesene života a na pamiatku obdaril každého kvetom – symbolom lásky a nádeje a domácim sladkým pečivo. Toto milé stretnutie sa nieslo v duchu lásky, priateľstva, ale i úcty človeka k človeku. Vľúdne slová, krásne básne a veselé piesne sa niesli celým areálom ZPS, nakoľko nás opäť navštívili aj deti so svojimi pani učiteľkami zo Základnej a materskej školy na ul. Gogoľova v Topoľčanoch. Tí najmenší vystúpili v ľudových krojoch a zaspievali známe ľudové piesne, ktoré si veľmi dobre pamätali aj tí skôr narodení. V rámci tohto kultúrneho programu vystúpil aj Tomáško Kertész, žiak vyššie uvedenej základnej školy, ktorý zahral na akordeóne množstvo známych ľudových piesní do ktorých sa zapojili všetci zúčastnení.

So svojim programom v ZPS vystúpili aj deti zo Základnej a materskej školy na ul. Tribečská v Topoľčanoch. Deti si pre našich domácich pripravili krásne pásmo ľudových riekaniek a piesní, do ktorých sme sa všetci s radosťou zapojili.

Obdobie jesene je spojené aj so spiritualitou človeka. Počas októbra si kresťania pripomínajú „Poďakovanie za úrody zeme“. Pri tejto vzácnej príležitosti si aj naši klienti ZPS vyzdobili kaplnku darmi zeme, ktoré tvorili rôzne druhy ovocia, zeleniny, rôzne druhy obilnín a pod.. S niektorými sme navštívili aj rím. – kat. kostol v Prašiciach a Evanjelický a. v. kostol v Topoľčanoch, v ktorých bola pri tejto príležitosti spravená krásna výzdoba z darov zeme.

V rámci prednášok a vzdelávania sme si premietali aj fotografie z iných kostolov na Slovensku, kde slávia „Poďakovanie za úrody zeme.“ V rámci tohto významného obdobia sa v kaplnke uskutočnili pre klientov ZPS čítané Služby Božie.

Na záver sme sa spoločne pomodlili a vyslovili jedno prianie: „Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová. Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak zoslabol a moje myslenie už nie je také bystré. Nech sú požehnaní tí, čo mi prepáčili, že sa mi dnes vyliala káva.“

Touto cestou vyslovujeme poďakovanie všetkým zúčastneným, ktorí akýmkoľvek spôsobom (kultúrnym programom, piesňami, spirituálnou zložkou) prispeli k dôstojnému prežitiu tohto príjemného jesenného obdobia.

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka