Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poďakovanie za úrody zeme 2018

Poďakovanie za úrody zeme 2018

Božie Slovo nám hovorí: „Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“ (Biblia, ev. podľa Matúša 4, 4). Tieto slová boli vypovedané Pánom Ježišom pred vyše dvetisíc rokmi. V čase, kedy Rimania okupovali židovský národ, ktorý očakával príchod Ježiša Krista, ktorý ich mal spod tohto jarma „vytrhnúť“ a oslobodiť. Môžeme povedať, že dnes, v 21. storočí sa ľudia riadia iným „pravidlom“ – pravidlom konzumného a nenásytného sveta. Jedz, koľko ti hrdlo ráči, pi, koľko ti sily stačia ... celý človek sa v živote umára a ženie za mamonou, ziskom z čohokoľvek na úkor kohokoľvek. Človek chce získať všetko, hneď a za každú cenu, aj za cenu klamstva, podvodu, útlaku, nepozerá naľavo ani napravo. Vraj na „horšie časy“. Pravda je taká, že človek nikdy nebude mať dosť. Alebo ako to raz niekto povedal: „Dosť, nikdy nie je dosť.“ Naše srdcia sú naplnené len telesnými vecami, dočasnými, ktoré majú len dočasnú hodnotu, nie večnú. Naše srdcia nie sú otvorené pre lásku k blížnemu, pre pokoj v rodine, pre radosť z toho, že niekomu pomôžeme v jeho neľahkej životnej situácií. Ale práve naopak. Naše srdcia sú plné sebeckosti, nelásky, chamtivosti, je v nich miesto len pre obchody a zisky.

            Ale ešte existuje aj iný, dôležitejší pohľad na život – nie pozemský (časný), ale nebeský (večný). Áno, Pán Boh nám dal pokrm a ostatné hmotné dary na to, aby sme sa o seba starali, ale zároveň, nám ich dal aj preto, aby sme sa vedeli a hlavne chceli podeliť s týmito darmi s ostatnými a zároveň upriamili svoju pozornosť aj na duchovný pokrm – Božie Slovo. Na to, aby sme prežili tento pozemský život, nám stačí „plné brucho“. Ale čo potom ? Máme ísť do večnosti „hladní“ ? Vôbec nie ! Ba práve naopak – tu v tejto časnosti sa máme predovšetkým starať o to, aby sme boli hlavne duchovne nasýtení, nie len telesne. A k tomu, nám pomáha Božie Slovo – Biblia.

Aj klienti Zariadenia pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZPS) sa rozhodli naplniť si ducha Božou potravou a to práve pri slávení Poďakovania za úrody zeme. Počas tejto milej príležitosti sme mali v ZPS viaceré spoločné aktivity, ktorých cieľom bolo poďakovať Pánu Bohu nielen za telesný, ale aj za duchovný pokrm. Spoločne sme si pri tejto príležitosti vyzdobili našu kaplnku „darmi zeme“ – zemiakmi, kukuricou, obilninami, jadrovinami, jednoducho všetkým, čo sa počas roku podarilo ľuďom z Božej milosti dopestovať. Pred oltárom a kazateľňou sme si naaranžovali rôzne druhy ovocia či zeleniny, urobili sme kytice s klasov a makovíc a pod.. A po tejto výzdobe sme už slávili Poďakovanie za úrody zeme slávnostnými Službami Božími, ktoré pre našich domácich odslúžila sestra farárka z Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Topoľčanoch – Mgr. Eva Kahanová Bašková.

Pri tejto príležitosti  bola v našej kaplnke odslúžená aj sv. omša miestnymi kňazmi z rímsko – katolíckej farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Všetci sme sa veľmi tešili prítomnosti kňazov a mali sme radosť z toho, že k nám môže zaznievať Božie Slovo v ktorom sme si pripomenuli, že máme ďakovať nielen za telesný pokrm, ale aj za ten duchovný.

            Pri tejto príležitosti sme navštívili aj rímsko – katolícky kostol v Prašiciach, kde miestne ženy vytvorili krásnu výzdobu – obrazy z múky, orechov, maku, obilnín, ktoré predstavovali rôzne state z evanjelií – podobenstvo o štvorakej pôde a pod.. Oltáre boli ozdobené napr. strukovinami, jabĺčkami, orechmi, zem bola dozdobená rôznymi okrasnými tekvičkami a na dvore stál krásny drevený voz dozdobený obilninami. Na koniec prehliadky sme sa všetci spoločne sklonili a v modlitbe sme Pánu Bohu poďakovali za všetky telesné i duchovné dary, ktorými nás počas celého roka sýtil. 

            Po absolvovaní prehliadky v kostole sme si v ZPS premietli zábery z rôznych kostolov na Slovensku, kde slávia Poďakovanie za úrody. Mali sme možnosť vidieť zábery zo západného, stredného i východného Slovenska – deti i dospelých v dobových a tradičných krojoch, kde prichádzali do kostolov s chlebom, soľou, ovocím či zeleninou a spoločne Pánu Bohu ďakovali za všetky dary.

            Táto príležitosť je jedna z najkrajších, aké máme možnosť v ZPS sláviť. Tešíme sa z veľmi dobrej spolupráce s miestnymi kňazmi a cirkevnými zbormi. Veríme, že bude ešte viac príležitostí, kedy sa budeme môcť spoločne stretávať pri Božom Slove a prijímať tento duchovný pokrm.

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka