Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sestra staroba a brat senior 2018

Sestra staroba a brat senior 2018

Každý človek od svojho narodenia až po smrť má svoje potreby – biologické, psychické, sociálne, ale aj spirituálne, teda duchovné. Toto platí aj pre veľmi špecifickú skupinu ľudí, ktorí sa nachádzajú v období jesene života – seniori. Človek, ktorý má za sebou mnohé desiatky rokov a s Božou pomocou sa dožil staroby, môže sám najlepšie zhodnotiť či analyzovať svoj život. Človek v období staroby nie je typický iba svojim vysokým vekom, potrebou pomoci napr. pri rôznych sebaobslužných úkonoch, ale je predovšetkým krehký a veľmi zraniteľný – ako dieťa. S pribúdajúcim vekom sa človek stáva závislejším na inej osobe, ktorá mu pomôže tam, kde on sám už nevládze. Pribúdajú rôzne ochorenia, bolesť telesná i duchovná, nepokoj, obavy z ďalšej budúcnosti, časom pribudne samota i smútok. Mladí ľudia častokrát seniormi pohŕdajú, myslia si, že takýto človek im už nemá čo ponúknuť ani čo povedať. Je potrebné ale zdôrazniť, že dožiť sa staroby vôbec nie je samozrejmosť. Je to Božie požehnanie a Božia milosť. Ktosi raz povedal, že človek človeka ocení až vtedy, keď ho stratí. A žiaľ, musíme povedať, že je to pravda. Staroba je veľmi vzácne obdobie života človeka a to aj z duchovného hľadiska. Raz som čítal tento pekný príbeh: „Dobrý deň, sestra staroba! Ach, videl som Ťa prichádzať zďaleka a nepodal som Ti ruku… Musím si asi zvyknúť na Tvoju spoločnosť, pretože ma už nikdy neopustíš, Zbohom mladosť! A navždy! Budeš zaberať stále viac miesta v mojom živote, a preto s premenou svojho srdca volám teraz na Teba so všetkou úprimnosťou: “Sestra moja…” Teraz, keď Ťa vidím zblízka, objavujem Tvoj pôvab. Máš skúsenosti a vieš všetko ako má byť, dávaš veciam ozajstný význam a milosť: oslobodzuješ od strojenosti, zbytočnosti, pýchy a vnášaš ma do pravdy. Moje telo chátra, moja duša je ľahšia, aby sa mohla lepšie vzniesť. Sestra staroba, prijímam Ťa a mám Ťa rád, pretože som vďaka Tebe voľnejší a pomaly sa približujem k Bohu!“

            Je to častokrát práve generácia skôr narodených, ktorí sa modlia každý deň za svoje deti, vnúčatá, o ktoré sa s láskou starali a ktoré vychovávali. Sú to práve seniori, ktorí prichádzajú v každú nedeľu do kostola a vyprosujú Božiu milosť a vedenie pre generáciu, ktorá prišla po nich. Modlia sa nielen za svoje rodiny a blízkych, ale aj za kňazov, predstaviteľov štátu, samosprávy a pod.. A my miesto poďakovania a vľúdneho slova nimi opovrhujeme, nevážime si ich, odmietame ich rady a nechceme počúvať ani ich názory s tým, že sú „staromódne“.

            Dnešný človek sa viac zameriava na telesné potreby ako na duchovné. Povie si: „Veď mám ešte čas.“ Pravda je ale taká, že nikto z nás si nemôže byť istý tým, že sa dožije staroby. Človek by povedal, že rozdiel medzi dnešnou generáciou mladých ľudí a seniormi je v tom, že každý z nich má iný rebríček hodnôt. Pravdou ale je, že hodnoty mladého človeka a seniora sú takmer rovnaké, to „iba“ ich poradie je iné. Dnes si mladá generácia nevie predstaviť život bez technických vymožeností – mobilu, internetu, televízie a pod.. Zatiaľ, čo predchádzajúca generácia trávila čas spolu – doma, v kostole, na prechádzke.

            Aj keď sa človek zo zdravotných dôvodov nedokáže o seba sám postarať a tú svoju starobu žije v zariadení sociálnych služieb, neznamená to, že nemôže napĺňať svoje duchovné potreby. Aj Zariadenie pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZPS) zabezpečuje tieto spirituálne potreby nielen pre klientov, ale aj pre svojich zamestnancov. ZPS má vytvorenú veľmi dobrú spoluprácu s rímsko – katolíckou farnosťou v Topoľčanoch a Evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Topoľčanoch. Kňazi sem pravidelne prichádzajú prisluhovať Sviatosti – pomazanie chorých, Sviatosť Večere Pánovej, vykonávajú sv. omše a Služby Božie. Spoločný čas s klientmi trávia nielen pri spovedi, ale aj individuálne pri rôznych rozhovoroch či modlitbách. Vyššie spomínané napĺňanie spirituálnych potrieb je u našich klientov veľmi potrebné a dôležité. Kresťanská pieseň chváliaca Pána Boha či modlitba dokážu vzpružiť a posilniť myseľ človeka. V našom ZPS sú vykonávané aj čítané Služby Božie a to pri rôznych príležitostiach. Spievame piesne zo spevníka, modlíme sa, vypočujeme si Božie Slovo a spoločne sa zamýšľame nad tým, čo nám Pán Boh chce pri čítanej kázni povedať – usmerniť, napomenúť a pod.. Pri príležitosti svetového dňa modlitieb žien do ZPS prichádzajú ženy z rôznych kresťanských cirkví pôsobiacich v meste Topoľčany, ktoré si pod vedením evanjelickej sestry farárky Evy Kahanovej Baškovej pripravia program, ktorí vytvoria ženy vždy z inej krajiny sveta. Tento program je plný piesní, modlitieb aj video prezentácií o konkrétnej krajine za ktorú sa v daný rok spoločne modlíme. Sú to veľmi milé a požehnané stretnutia a aj keď ide o program žien, spoločných modlitieb sa zúčastňujú pravidelne aj muži z nášho ZPS. Vždy sa tešíme spoločne stráveným chvíľam pri Božom Slove. Práve viera v Pána Boha je to, čo nás dokáže vždy stmeliť, upraviť naše vzťahy, pozerať sa na každého človeka ako na svojho blížneho. Vieme, že sa nikdy nebudeme rovnať svojim správaním ani vierou Pánu Bohu, ale môžeme sa k Nemu aspoň viac priblížiť, a to je dôležité ...

 

 

Rudolf Kahan

                                             sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka