Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Spomienkový Deň matiek 2018

Spomienkový Deň matiek 2018

Hovorí sa, že každý jeden deň v živote človeka je jedinečný a neopakovateľný. A predsa každý rok si pripomíname deň, ktorý je výnimočný, jedinečný a je venovaný len a len ženám – matkám. Je to Deň matiek, kedy viac ako po iné dni si s láskou a vďakou spomíname na naše mamy. Ďakujeme im za všetko, čo nám v živote dali. Najprv nás priviedli na svet a od tej chvíle sa o nás starajú bez ohľadu na vek. Či máme päť, desať, dvadsať, tridsať a viac rokov, stále sme pre nich a vždy budeme synovia a dcéry. Stále v nás budú vidieť tie malé bezbranné deti, ktoré potrebujú ochranu svojej mamy.

            Tento výnimočný deň, kedy sa týmto spôsobom vzdáva úcta nielen matkám, ale aj materstvu ako takému, má svoju dlhú históriu. Oslavuje sa v mnohých krajinách po celom svete. Hovorí sa – iný kraj, iný mrav. A to platí aj pri oslavách tohto výnimočného dňa. Niekde deti svoje mamy obdarúvajú vlastnoručne vyrobenými darčekmi ako sú napr. kvety, či drobné úžitkové alebo dekoračné predmety vyrobené rukami tých najmenších, inde zasa deti zoberú svoje mamy do kina, divadla, či na výlet alebo im spravia raňajky „do postele“ a pod.. História nám hovorí, že už v starom Grécku oslavovali ženy ako matky plodnosti, čo ale súviselo s pohanským božstvom. V 16. storočí Angličania oslavovali tento deň, ktorý sa volal Materská nedeľa a slávil sa pred Veľkou nocou. Boli to časy, kedy veľa ľudí slúžilo u aristokratov a bohatých ľudí, často krát stovky kilometrov od svojho domova, od svojich rodičov a priateľov. Preto práve počas tohto dňa im ich „páni“ dali voľno na to, aby navštívili svoje rodiny, svoje mamy, aby sa mohli vrátiť tam, kde kedysi vyrastali, kde žili ich mamy a rodiny.

            Dnes má oslava tohto sviatku inú podobu. Deti kupujú svojim mamám kvety, obdarovávajú ich rôznymi darčekmi, či už kupovanými alebo vlastnoručne vyrobenými. A tí, ktorí už svoje mamy nemajú, so smútkom v srdci, ale v nádeji vzkriesenia navštevujú miestne cintoríny, kde tíško spočívajú práve ich mamy. Venujú im aspoň spomienku a modlitbu končia v nádeji, že raz, keď skončí aj ich pozemská púť, budú sa aj ony môcť stretnúť v Božom kráľovstve práve s tou svojou mamou.

            Oslavy Dňa matiek prebiehajú aj v krajinách ako je Rumunsko, Španielsko, Poľsko, Argentína a pod.. Tento výnimočný deň si pripomenuli aj klienti Zariadenia pre seniorov „Komfort“, n. o., v Topoľčanoch (ďalej len ZPS) bohatým kultúrnym programom. Naše ZPS pri tejto milej príležitosti navštívili členovia Denného centra pre seniorov „Slnečnica“, ktorí si pre našich milých domácich pripravili krásne hudobno – poetické pásmo, ktoré bolo venované predovšetkým ženám – matkám. Odzneli známe i menej známe piesne a básne, ktoré každého z prítomných zohriali pri srdci. Úprimný detský program venovaný našim klientom mali aj deti z Detského domova na ulici Kalinčiakovej v Topoľčanoch. Tieto deti si pripravili krásne darčeky, ktoré vyrobili spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami, ktoré sa o nich s láskou starajú a svojim spôsobom sa im aspoň z časti snažia nahradiť chýbajúcu rodinu a milujúcich rodičov – hlavne mamy. Tieto deti zároveň zarecitovali básne a potom strávili spolu s našimi milými domácimi dlhý čas pri vzájomných rozhovoroch. Deti videli v našich senioroch svojich starých rodičov a naši seniori videli zasa v týchto deťoch svoje vnúčatá či pravnúčatá. Bolo to úžasné stretnutie dvoch odlišných generácií, pričom každá z nich si priala, aby tá druhá generácia nebola nikdy sama ... Bolo to stretnutie plné lásky, vďaky, plné hier a smiechu.

Dôležitá bola aj hudobná zložka pri oslavách tohto výnimočného dňa. A tak ako sa už stalo dobrým zvykom aj tento rok nás pri tejto milej príležitosti navštívili hudobníci a speváci v zložení: p. Rudolf Chovanec (akoredón), p. Koloman Krivošík (husle), p. Anton Kopinec (trúba) a p. Eva Goldbergová (spev). Piesne sa niesli hlavne v duchu osláv žien – matiek. Zazneli známe slovenské i české skladby venované práve mamám. Všetci prítomní sa pridali do spevu. Po tomto programe nasledovala ďalšia časť hudobnej zložky – piesne na želanie, ktorá je medzi našimi klientmi veľmi obľúbená. A tak zneli celým ZPS piesne a spevy dlhý čas. Pri týchto krásnych stretnutiach sa nám vždy s našou hudobnou skupinou ťažko lúči a len čo za sebou zatvoria dvere, už – už čakáme, kedy nás opäť navštívia a rozospievajú nielen naše hrdlá, ale aj srdcia. 

            Ani počas tohto roka na nás nezabudli tí najmenší z najmenších – deti spolu s pani učiteľkami z Materskej školy na ulici Tribečská v Topoľčanoch, ktorí si z lásky pripravili hudobno – recitačný program, ktorý bol tiež venovaný mamám. Deti vystúpili v krojoch a zaspievali známe a krásne piesne o mamách, ktoré sa niesli celým našim zariadením. Po skončení programu venovali deti našim domácim malú pozornosť – vlastnoručne vyrobený kvet s venovaním. Bolo to krásne a milé stretnutie, kedy sa opäť spojili dve generácie, ktoré sa síce narodili v odlišných rokoch, ale spájalo ich niečo jedinečné – láska k mame.

            Ani pracovníčky Tribečskej knižnice neopomenuli naše ZPS a aj počas tohto roka nás pri príležitosti osláv Dňa matiek navštívili so svojim programom. Zazneli krásne básne i príbehy o ženách – matkách, o tom, čím všetkým si mama musí v živote prejsť, kým vychová zo svojich detí dobrých a zodpovedných ľudí. Zazneli aj známe piesne o mamách z hudobného cyklu Repete na ktoré si veľmi dobré spomínali hlavne tí, skôr narodení a preto sa z radosťou zapojili do spevu. Boli to chvíle, kedy sme zastali v čase a túžili sme prežiť každú minútu ešte raz a znovu ...

            Srdcia našich seniorov rozohriali a rozveselili aj deti zo Základnej a Materskej školy na ulici Gogoľova v Topoľčanoch, ktoré k nám zavítali aj spolu s pani učiteľkami. Tak ako vždy, aj tento krát si pripravili pre naše uši a oči krásny hudobno – recitačný program. Zariadením sa zrazu niesli básne či hrané príbehy o deťoch a mamách, ktoré boli sprevádzané detskými piesňami do ktorých sme sa všetci zapojili. Po skončení programu venovali deti s pani učiteľkami našim milým domácim ručne vyrobené pohľadnice s venovaním. Bolo to veľmi milé stretnutie plné sĺz radosti a úsmevov. Veríme, že sa bude môcť spolu stretávať aj pri iných príležitostiach.

            Kolotoč osláv tohto krásneho a výnimočné dňa ukončilo premietanie práve o tomto dni. Z video prezentácie sme mali možnosť vidieť a spoznať históriu vzniku a osláv Dňa matiek. Pri tomto premietaní sme mali možnosť vidieť ako tento deň oslavujú aj v iných krajinách sveta a aké zvyky sú s tým spojené. Premietanie bolo veľmi poučné, ale miestami aj veľmi zábavné. Seniori sa sami preniesli do času, kedy ešte boli malí a s vďakou a úctou si spomínali na svoje mamy ...

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka