Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Súťaž v poskytovaní prvej pomoci 2019

Súťaž v poskytovaní prvej pomoci 2019

Každý z nás sa už určite stretol s niekým, kto bol v ohrození života alebo aspoň o niečom takom počul. Bez ohľadu na vek, pohlavie či sociálne postavenie je nevyhnutné, aby každý z nás vedel poskytnúť prvú (predlekársku) pomoc. Naša legislatíva hovorí o tom, že neposkytnutie takejto pomoci je trestný čin. Dnes sa učia poskytnúť a privolať prvú pomoc aj deti v materských školách, študenti na školách či ľudia v autoškolách. Pravdou je, že naučiť sa správne podať prvú pomoc je nevyhnutné pre záchranu života, pričom na veku vôbec nezáleží. Skúsení odborníci hovoria, že akákoľvek podaná prvá pomoc (teda aj taká o ktorej si myslíme, že nie je celkom správna), je lepšia ako keby sme ju nepodali vôbec. Ak by sme chceli prvú pomoc definovať, mohli by sme povedať, že je to súbor alebo komplex pomerne jednoduchých krokov či opatrení, ktorými poskytneme pomoc človeku, ktorý sa z rôznych dôvodov ocitol v ohrození života. Cieľom poskytnutia takejto pomoci je nie len odvrátiť alebo minimalizovať nebezpečenstvo úmrtia dotknutej osoby, ale môžeme povedať, že jej poskytnutie má aj preventívny charakter v zmysle prevencie zhoršenia stavu a vzniku komplikácií u dotknutej osoby.

            Naučiť sa správne podávať prvú pomoc nikdy nie je neskoro. Aj klienti Zariadenia pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZSP) mali možnosť vidieť ukážky podávania prvej pomoci. Dňa 04.04.2019 klienti ZPS navštívili Strednú zdravotnícku školu sv. Vincenta de Paul, kde sa konala súťaž v poskytovaní prvej pomoci. Študenti rôznych stredných zdravotníckych škôl dostali možnosť predviesť, čo sa počas štúdia naučili, aké zručnosti získali a ako vedia uplatniť teoretické vedomosti v praxi. Videli sme ukážky podávania prvej pomoci účastníkom simulovanej dopravnej nehody, vyprosťovanie zranených z havarovaného vozidla, podávanie prvej pomoci ľuďom, ktorí sa poranili žieravinou, či poskytovanie pomoci osobám, ktoré mali popáleniny rôzneho stupňa a pod.. K nahliadnutiu bolo aj množstvo iných ukážok, kedy je potrebné podať prvú pomoc. Naučili sme sa, že záchranca musí vedieť zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života, zistiť príznaky úrazu či ochorenia, poskytnúť pomoc, privolať potrebné záchranné zložky a odovzdať chorého človeka záchranárom. Medzi iným sme sa naučili, že medzi život ohrozujúce stavy patria: zástava dýchania a krvného obehu, veľké vonkajšie krvácanie, bezvedomie a šok.

            Za jeden deň sme toho zažili veľmi veľa, ale aj veľmi veľa sme sa aj naučili. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tohto výnimočného dňa a mohli sme tak podporiť aj svojou účasťou študentov vyššie uvedenej školy, ktorí v našom ZPS vykonávajú už niekoľko rokov odbornú prax pod vedením skúsených odborníkoch. Touto cestou ďakujeme riaditeľke vyššie uvedenej zdravotníckej školy – p. Mgr. Mariane Procháskovej za to, že nám umožnila nahliadnuť nielen do priestorov tejto výnimočnej školy, ale že sme sa mohli priamo zúčastniť a vidieť ukážky podávania prvej pomoci. Bol to pre nás všetkých výnimočný deň na ktorý určite nezabudneme.

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka