Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Svetový deň modlitieb – Slovinsko 2019

Svetový deň modlitieb – Slovinsko 2019

Už po štvrtý krát sa v našom Zariadení pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZPS) konal Svetový deň modlitieb žien. Každý rok pripraví jedna z krajín sveta celovečerný program pri tejto príležitosti. Je to čas, kedy sa človek nepozerá na to, kto z akej cirkvi pochádza či v ktorom kresťanskom spoločenstve slúži a pracuje, ale všetci spoločne bez ohľadu na náboženské konfesie nesmieme na modlitbách vždy jednu krajinu a jej obyvateľov. Program k tomuto dňu si pripravili ženy zo Slovinska, ktorý mal niekoľko častí. Prvá časť programu tvorila akýsi reliéf o danej krajine. Vďaka video projekcii sme sa preniesli do nádhernej krajiny – do Slovinska. Premietanie bolo spojené s rôznymi informáciami o tejto krajine. V druhej časti programu ženy z rímsko – katolíckej farnosti a Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Topoľčanoch zasa predstavili Slovinsko v čítanej podobe. Dozvedeli sme sa mnohé zaujímavosti ako napr., že najvyšší vrch je Triglav (2864 m), najväčším mestom je Ľubľana. Žijú tu Chorváti, Srbi, Bosniaci, Macedónčania a pod.. Slovinská zástava sa podobá tej našej – má trikolóru (biela, modrá, červená). Slovinsko je tretí najzalesnenejší štát v Európe. Až tretina územia spadá do sústavy chránených území členských štátov EÚ – Natura 2000. Nchádza sa tu známi Triglavský národný park o rozlohe 83 807 ha.. Žije tu medvede, vlky, rysy, divé mačky, tetrovy, bažanty, kozorožce, kranská včela a pod..  

            Ani kresťanstvo sa v tejto ťažko skúšanej krajine nerodilo ľahko. V Stridone, ktorý sa pravdepodobne nachádza v Slovinsku, sa narodil sv. Hieronym, latinský cirkevný spisovateľ a jeden z najväčších učencov katolíckej cirkvi, autor Vulgáty, prekladu Biblie do latinčiny. V polovici 16. storočia Primož Trubar, nazývaný aj slovinský Martin Luther, začal luteránske

reformačné hnutie a položil základy slovinskej literatúry a spisovného jazyka. V rokoch 1550 – 1551 boli vytlačené prvé knihy v slovinčine a už v roku 1584 mali Slovinci vlastný preklad Biblie, ktorého autorom bol protestantský teológ a spisovateľ Jurij Dalmatin. Po oslobodení roku 1945 komunistická strana podľa vzoru Sovietskeho zväzu začala likvidovať ľudí, čo sa vrátili z pracovných a koncentračných táborov. Do dnešného dňa sa podarilo identifikovať približne 600 masových hrobov. V slovinskom referende v decembri 1990, 95 % ľudí hlasovalo za nezávislosť Slovinska. 25. júna 1991 sa Slovinsko vyhlásilo za nezávislú republiku, čo viedlo k deväťdennej vojne s juhoslovanskou armádou. Slovinsko sa úspešne ubránilo. Medzi prvými krajinami, ktoré uznali nový štát, bolo Nemecko a Vatikán. V marci 2004 sa Slovinsko stalo členom NATO a v máji pristúpilo k Európskej únii. 1. januára 2007 prijalo Slovinsko EURO a v prvej polovici roku 2008 sa ujalo predsedníctva Rady Európskej únie.

            Z pútavej video prezentácie sme sa dozvedeli, že kedysi tu ľudia jedli hlavne to, čo sami dopestovali – zemiaky, fazuľu, kukuricu, mäso spracovávali údením (šunka), sušením (pršut) alebo nakladaním v tuku (tunka) alebo z neho robili klobásy (Kranská klobása). Niektoré z týchto produktov dostali ochrannú značku na základe svojho pôvodu alebo  geografického názvu. Ryby sa jedávali iba na pobreží. V mestách bola kuchyňa podobná viedenskej, keďže Slovinsko bolo niekoľko storočí súčasťou rakúsko – uhorskej monarchie. Na sviatky sa piekli rozličné koláče – najtypickejší bol orechový koláč – potica a na piknikoch jedávali čevapčiči, mäsovú fašírku v tvare klobásky. V Slovinsku sa vyrába aj červené a biele víno. V krajine je aj množstvo minerálnych prameňov.

Ženy z vyššie uvedených kresťanských cirkví uviedli, že podľa zákona majú všetci prístup k vzdelaniu, ktoré je na všetkých stupňoch okrem škôlky bezplatné. V krajine je 5 univerzít, a 40 vysokých škôl. Sociálna starostlivosť poskytuje prístup k zdravotníckym službám, sociálnej pomoci a vzdelávaniu ľudí v núdzi. Nezamestnaní, seniori a ľudia, ktorí prežívajú mimoriadne životné okolnosti (napr. smrť v rodine), majú nárok na finančnú pomoc. Slovinsko má problém s drogovou závislosťou, najzávažnejším problémom je alkoholizmus. V Slovinsku žijú rímskokatolíci, protestanti, moslimovia, pravoslávni. V komunistickom režime po druhej svetovej vojne boli kresťania za svoje náboženské presvedčenie prenasledovaní a diskriminovaní.

V rámci prezentácie o Slovinsku sme sa dozvedeli, že prvýkrát sa Svetový deň modlitieb slávil v Rogaskej Slatine v roku 2000. Iniciovala ho pani Ľudmila Schmidtová – Šemerlová zo Švajčiarska, ktorá povzbudzovala aj iné komunity, vrátane mesta Velike Lašče, aby sa pripojili k hnutiu SDM. V roku 2001 zorganizovala pani Corinna Harbig dvojjazyčné bohoslužby v slovinčine a nemčine v Ľubľane. V roku 2002 zorganizovala prvý prípravný seminár, ktorého sa zúčastnili ženy z Ľubľany, Rogaskej Slatiny, Murskej Soboty a Mariboru.

V súčasnosti sa Svetový deň modlitieb organizuje v Slovinsku na šiestich miestach. Pomáha pri tom približne sto spolupracovníčok a zúčastní sa ho okolo 500 osôb. Ženy v SDM sú väčšinou z katolíckej a evanjelickej, apoštolskej a ďalších cirkví.

            Ženy z vyššie menovaných cirkevných zborov našim klientom upiekli aj typický koláč – poticu (orechový koláč), ktorý chutil všetkým zúčastneným. Program bol obohatený mnohými kresťanskými piesňami, ktoré ženy spievali v slovinčine. Boli to kresťanské piesne, ktoré sa spievajú pri rôznych príležitostiach práve v Slovinsku. Na záver sme sa spoločne modlili sa túto krajinu a jej obyvateľov. Mysleli sme na predstaviteľov štátu, samosprávy, mužov, ženy a deti, ktoré sme síce nikdy nevideli, ale Pán Boh o nich vie.

            Veríme, že ak Pán Boh dá, budeme sa môcť tešiť so spoločného stretnutia aj budúci rok a v modlitbách tak myslieť na ďalšiu krajinu a jej obyvateľov.

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS

 


 
webygroup


Úvodná stránka