Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Svetový deň obličiek - vzdelávanie a prevencia 2017

Len málo kto z nás si uvedomuje, aké je zdravie dôležité a považujeme ho za samozrejmosť až do času, pokiaľ neochorieme. Ľudský organizmus funguje ako jeden celok a akonáhle jeden z orgánov ochorie, pocíti to celé telo. Medzi jeden z najdôležitejších orgánov ľudského tela patria obličky, ktoré fungujú ako čistiareň a obrovský filter nášho organizmu. Zbavujú nás odpadových látok, regulujú množstvo vody a solí v organizme, pomáhajú regulovať krvný tlak a pod.. Ide o párový orgán bez ktorého si neviem predstaviť život. Už z histórie vieme, že ochorenia obličiek a močového systému sa netýkajú len detí či mládeže, ale čoraz viac aj ľudí v dôchodkovom veku – seniorov. Pokiaľ tento orgán nefunguje tak ako by mal alebo nefunguje vôbec, je potrebné ho „nahradiť“ tzv. umelou obličkou – dialýzou. Vzhľadom na to, že celosvetovo ochorení obličiek stúpa, je potrebné, aby sme prikladali dôraz na prevenciu ochorení tohto nenahraditeľného orgánu. A práve takúto možnosť nám ponúka celosvetový deň obličiek (ďalej len SDO).

SDO si pripomíname každoročne druhý marcový štvrtok s cieľom zvýšiť povedomie o význame zdravých obličiek. SDO bol vyhlásený Medzinárodnou nefrologickou spoločnosťou a Medzinárodnou federáciou nadácií pre ochorenia obličiek. V tento deň sa konajú rôzne kampane, stretnutia a odborné semináre či prednášky zdôrazňujúce dôležitosť kontroly cukrovky a krvného tlaku, ktoré sú významnými rizikovými faktormi ochorenia obličky

            Do tohto dňa sa v rámci kampane SDO aktívne zapojili aj klienti ZPS, ktorí spolu navštívili Dialyzačné stredisko B Braun v Topoľčanoch s cieľom nechať si zmerať základné rizikové parametre, ktoré spôsobujú zlyhávanie obličiek. Základné vyšetrenia, ktoré klienti zdarma v stredisku absolvovali boli odber krvi, moču, bola im odmeraná výška a hmotnosť. Na základe výsledkov týchto vyšetrení bolo zisťované či a do akej miery patria ľudia do skupiny, ktorá je ohrozená zvýšeným rizikom zlyhávania obličiek. Zároveň mali klienti ZPS možnosť zúčastniť sa v ZPS odbornej prednášky v rámci vzdelávania, ktorá sa týkala SDO, kde spoznávali obličku ako dôležitý orgán s primárnym zameraním na prevenciu vzniku ochorení obličiek a správnou životosprávou. Aj takýmto spôsobom sme nahliadli do „zákutí“ ľudského tela a pripomenuli sme si, že byť zdravým nie je vôbec samozrejmosť a preto si musíme zdravie chrániť. Na záver spoločného stretnutia sme sa všetci zhodli v tom, že práve v rámci zdravia je prevencia lacnejšia ako liečba.

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS  


 
webygroup


Úvodná stránka