Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Týždeň mozgu 2019

Týždeň mozgu 2019

Kampaň Týždeň mozgu je medzinárodná akcia, ktorej cieľom je upozorniť širokú odbornú aj laickú verejnosť na jeden z najdôležitejších orgánov ľudského tela – mozgu. Počas tohto týždňa sa viac ako po iné dni hovorí o jeho dôležitosti, zložení, o jeho funkciách, ale aj o ochoreniach, ktoré sú z mozgom späté. Hovorí sa a robia viaceré kampane zamerané na liečbu ochorení mozgu spojené s prevenciou týchto ochorení. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ) po celom Slovensku venujú tejto problematike široký priestor a pozornosť. Zamestnanci RÚVZ robia rôzne školenia, prednášky, workshopy, video prezentácie, tvorivé dielne a semináre počas Týždňa mozgu po materských a základných školách, po zariadeniach poskytujúcich sociálne služby a pod..

            Aj zamestnanci RÚVZ v Topoľčanoch tento rok v rámci tejto akcie navštívili základné a materské školy v Topoľčanoch, kde deťom hovorili o tomto dôležitom orgáne ľudského tela so zameraním na prevenciu vzniku ochorení mozgu. Aj napriek pracovnej vyťaženosti už štvrtý krát navštívili zamestnanci RÚVZ v Topoľčanoch našich klientov v Zariadení pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZPS). Cieľom tohto stretnutia bolo oboznámiť poslucháčov s fungovaním mozgu, ale hlavne upriamiť pozornosť na potrebu liečby ochorení mozgu. Veľká časť cyklu prednášok bola upriamená na prevenciu vzniku ochorení mozgu. Z rozprávania sme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o mozgu, o tom, ako to v našom tele vôbec funguje.  Jednou z hlavných priorít bolo oboznámiť sa s možnosťami ako si zachovať a udržiavať mozog stále „v pohybe“ aj vo vyššom veku. Dozvedeli sme sa, že mozog človeka váži cca 1, 5 kg, má zhruba 100 miliárd nervových buniek. Iniciátorom akcie na Slovensku je Slovenská Alzheimerova spoločnosť v úzkej spolupráci s Nadáciou MEMORY, Centrom MEMORY a Neuroimunologickým ústavom SAV.

            Počas týchto stretnutí vypracovávali klienti ZPS rôzne úlohy, ktoré boli zamerané na činnosť mozgu, jeho rozvoj a udržiavanie v „pohotovosti“ – kognitívne cvičenia na pamäť, rôzne kvízy, hádanky, riešenie rôznych hlavolamov a rébusov, lúštenie osemsmeroviek a krížoviek. Boli to veľmi podnetné stretnutia, plné nových poznatkov a zaujímavostí o mozgu.

            Touto cestou ďakujeme zamestnancom RÚVZ v Topoľčanoch za to, že si aj napriek pracovnej vyťaženosti našli na našich seniorov čas s spoločne sme mohli prežiť príjemné, aj úsmevné chvíle počas kampane Týždeň mozgu.

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka