Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Váž si starca i vtedy, keby zo stareckej slabosti zabudol to, čo vedel 2017

„Váž si starca i vtedy, keby zo stareckej slabosti zabudol to, čo vedel“

                                                                           Talmud

 

            ... tak toto je jeden z azda najznámejších výrokov o starobe, ktorý je zaznamenaný v rozsiahlom kolektívnom diele. Každý človek raz dospeje do  času, kedy sa viac – menej začne zaoberať obsahom svojho prežitého života, keď začne hodnotiť svoju životnú púť. Zrazu na tvárach mnohých badáme určité zmeny – úsmev vystriedajú slzy a zasa naopak. A tak to má byť. Veď život človeka sa skladá z radostí i starostí. Oveľa častejšie sa človek  zvykne pozerať za životom, ktorý prežil práve v období jesene. My vekovo mladší a menej skúsení sa s pokorou skláňame pred vašimi rokmi a s úctou a pokorou hľadíme do budúcnosti, ktorá je pred nami.

            Život každého jedného z nás je ako jedna veľká kniha. Je v nej písané všetko – predstavuje detstvo – krásne, bezstarostné alebo naopak zložité a ťažké, obdobie osamostatňovania sa, kedy si deti zakladali svoje rodiny a dnes s radosťou v srdci už starí rodičia s láskou objímajú a rozmaznávajú svoje vnúčatá ... V mysli sa zrazu vynárajú všetky prežité časy a chvíle, ktoré sa stali spomienkami. Čas je neúprosný a nedá sa zataviť. Roky človeku pribúdajú a síl ubúda.

            Jeseň, počas ktorej si pripomíname mesiac úcty k starším je až poeticky krásna. Stromy dostávajú nové šaty a v diaľke sa belejú vrchy. Príroda je zrazu iná, akoby celkom nová – čistá, priezračná, voňavá. A práve v tomto čase vzdávame úctu a skláňame sa pred tými, ktorí tvrdo pracovali aby sme sa my mali lepšie.

            Pri tejto milej príležitosti sme, ako každoročne, pripravili klientom Zariadenia pre seniorov „Komfort“ (ďalej len ZPS) v Topoľčanoch bohatý kultúrny program. V rámci mesiaca úcty k starším navštívili naše ZPS deti zo Základnej a materskej školy na ul. Gogoľova v Topoľčanoch, ktoré si pripravili spolu s pani učiteľkami kultúrno – hudobné pásmo venované práve našim milým domácim, zamestnanci Tribečskej knižnice v Topoľčanoch, ktorí si pripravili program v rámci biblioterapie, deti z Materskej školy na ul. Tribečská v Topoľčanoch, ktorí si spolu s našimi seniormi zaspievali mnohé známe ľudové piesne a aj členovia Denného centra „Nádej“ v Topoľčanoch, ktorí vystúpili so svojim bohatým hudobným pásmom, zaspievali mnohé známe piesne a spoločne čo – to pospomínali aj z minulosti. Zariadenie navštívil aj p. primátor Mesta Topoľčany – Ing. Peter Baláž a odovzdaním kvietkov našim klientom vyčaril na tvárach krásny úsmev. Pre všetkých zúčastnených to boli veľmi milé a príjemné stretnutia na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

            ZPS touto cestou ďakuje všetkým, ktorí svojou prítomnosťou, pekným a vľúdnym slovom či veselou piesňou prispeli k dôstojnému prežitiu mesiaca úcty k starším.

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka