Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Veľká noc prišla aj k nám 2018

Veľká noc prišla aj k nám 2018

Jedným z najkrajších období roka je slávenie veľkonočných sviatkov. Môžeme povedať, že čo krajina, to iné zvyky a tradície. Každý národ slávi toto obdobie iným spôsobom, čo vychádza z prameňov kultúry danej krajiny a jej obyvateľov. Dnes sme svedkami toho, že Veľká noc je spájaná takmer výlučne s pohanskými tradíciami a na náboženský charakter sa akosi zabúda. Každý rok je dátum slávenia Veľkej noci iný. Obdobie pôstu predchádza slávenie týchto sviatkov. Mnohí z nás vnímajú pôst výlučne ako zrieknutie sa nejakého pokrmu, či iných telesných pôžitkov, čo nie je správne. Ide predovšetkým o duchovné prežitie tohto času, kedy by mal človek viac ako inokedy myslieť na to, aký Dar pre nás Pán Boh pripravil, keď obetoval svojho jediného milovaného syna Pána Ježiša Krista, aby sme my – hriešnici mali v Ňom večný život. A práve toto je zmyslom celého obdobia Veľkej noci. Čas pôstu, štyridsať dní pred veľkou nocou nám má pripomínať štyridsať dní, počas ktorých bol Pán Ježiš pokúšaný na púšti, keď sa týmto spôsobom sám pripravoval na svoje verejné účinkovanie. Štyridsať dňový pôsty čas je ale aj obdobím, kedy si kresťania i židia pripomínajú štyridsaťročné putovanie púšťou, predtým ako vstúpili do zasľúbenej zeme. Pôstny čas sa začína tzv. popolcovou stredou a končí sa Veľkým piatkom.

            Obdobie pôstu i veľkonočných sviatkov spoločne prežívali aj klienti Zariadenia pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZPS). Počas pôstneho obdobia sme v našej kaplnke mali čítané pôste Služby Božie. V tomto období sa  všetci prítomní pripravovali aj na slávnostné pašiové Bohoslužby, ktoré boli spojené s čítaním pašiových príbehov a spievaním pôstnych piesní do ktorých sa všetci prítomní radi zapojili. V tomto období klienti pristúpili aj k prijatiu Sviatosti Večere Pánovej a osobnej spovede s vyznaním svojich hriechov. Bol to čas, kedy sme sa viac ako po iné dni zamýšľali každý nad svojim životom, nad tým, v čom by sme mohli byť lepšími ľuďmi a príkladom nasledovania Pána Ježiša Krista.

            Tento spoločný čas sme využili aj na kultúrne vyžitie a navštívili sme aj Galériu mesta Topoľčany, kde rôzny remeselníci a umelci z Topoľčian a okolia prezentovali svoje „veľkonočné umenie“. Mali sme možnosť vidieť zdobenie veľkonočných vajíčok rôznymi technikami – voskom, maľovaním, vyrezávaním a pod.. Prítomní boli aj drotári, ktorí jemnou technikou pomocou drôtu obmotávali vajíčka. Zaujala nás aj medovnikárka, ktoré pomocou našľahaného snehu zdobila medovníčky s veľkonočnou tematikou – vajíčka, zajačiky, košíčky a pod..

S klientmi sme prijali aj pozvanie  do Materskej školy na ulici Gogoľova v Topoľčanoch, kde sme spolu s deťmi v rámci tvorivých dielní vyrábali rôzne veľkonočné ozdoby (vajíčka, pohľadnice) a pokúsili sme sa vyrobiť aj ručne pletený korbáč z vŕbového prútia. Deti z vyššie uvedenej materskej školy si pre nás pripravili aj pekný veľkonočný program, ktorý bol  spojený s rôznymi veľkonočnými básňami a piesňami. Bol to krásny čas, ktorý sme strávili po boku mladšej generácie – detí, ktoré okolo nás pobehovali, smiali sa, lepili, vystrihovali, ukladali, spievali ... Počas veľkonočné obdobia medzi nás zavítali aj zamestnanci Tribečskej knižnice v Topoľčanoch, ktorí si pre nás pripravili v rámci biblioterapie pásmo veľkonočných príbehov, ktoré boli spojené s príjemnou hudbou. Svojim programom odovzdali aj posolstvo o umučení, smrti a slávnom vzkriesení Ježiša Krista. Krátko po veľkonočných sviatkoch svojim hudobným programom obveseľovalo našich klientov aj hudobné kvarteto v zložení  p. Bc. Rudolf Chovanec (akoredón), p. Koloman Krivošík (husle), p. Anton Kopinec (trúba) a p. Eva Goldbergová (spev). Zahrali množstvo krásnych známych aj menej známych ľudových piesní ku ktorým sa s radosťou pridali aj klienti ZPS. Na záver stretnutia tak ako sa už stalo dobrým zvykom zahrali aj piesne na želanie. Zariadením sa tak ozýval radostný spev a smiech.

Obdobie pôstu a Veľkej noci sme využili aj na to, aby sme si pomocou pútavej video prezentácie pripomenuli akým spôsobom sa slávilo obdobie pôstu a Veľkej noci v minulosti. Mali sme možnosť vidieť pútavé fotografie z 19. storočia, ktoré hovorili o ťažkom živote Slovákov, ale veselom období Veľkej noci. Mali sme možnosť oboznámiť sa zo zvykmi na západnom, strednom i východnom Slovensku. Klienti ZPS sa do tejto prezentácie radi zapojili, nakoľko majú ešte vo svojej pamäti mnohé veselé zážitky práve z tohto obdobia, kedy ony sami boli ešte deťmi a ich rodičia ťažko pracovali na poliach, družstvách a pod..

Spoločne sme skonštatovali, že sviatky Veľkej noci sú najkrajšie vtedy, keď sa rodina zíde pri jednom stole a spoločne odchádzajú do kostola a po príchode z neho v modlitbách poďakujú Pánu Bohu za najväčší dar, ktorý dal nám nehodným hriešnikom – svojho jediného Syna Pána Ježiška Krista.

Touto cestou zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa radi a s láskou zapojili do programu a svojou prítomnosťou a milým slovom rozveselili srdcia tých, ktorí sa skôr narodili. Veríme, že pri podobných príležitostiach sa budeme môcť často stretávať.

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka