Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voda naša každodenná ... 2017

Voda – slovo skladajúce sa zo štyroch písmen a predsa také životu dôležité... Voda – chmický vzorec H2O alebo oxid vodný je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka, je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi, je to bezfarebná číra kvapalina bez zápach a chuti, vyskytuje v tuhom, kvapalnom a plynnom skupenstve. Tak toto je len niekoľko základných definícií vody o ktorých sme sa kedysi učili na základných či stredných školách. Vodu potrebujú ľudia, rastliny i živočíchy.

            Žiaľ, aj napriek tomu, že množstvo ľudí nemá zabezpečený prístup k tejto životodarnej surovine a trpia smädom na ktorí zomierajú, považujeme vodu za samozrejmosť. Možno je to práve tým, že jej máme u nás dostatok, ba dokonca nadbytok, čo sa ale môže kedykoľvek zmeniť.

            Práve svetový deň vody (ďalej len SDV) slúži na to, aby sme si všetci pripomenuli význam vody pre každého človeka na zemi a zvýšili povedomie ľudí o potrebe a dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov pitnej vody. Mottom tohto ročníka SDV bolo: „Odpadová voda“. Pri tejto príležitosti navštívili klienti Zariadenia pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZPS) námestie M. R. Štefánika v Topoľčanoch, kde pri tejto príležitosti usporiadala Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. v Topoľčanoch akciu, ktorej cieľom bolo práve pripomenúť nám všetkým, že voda nie je samozrejmosť. Prostredníctvom pútavých plagátov sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí o vode – voda odpadová, úžitková, pitná, povrchová, podzemná, dažďová a pod.. mali sme možnosť obzrieť si z blízka ťažkú strojovú techniku, vďaka ktorej sa zamestnanci vodární vedia dostať aj na tie najneprístupnejšie miesta, aby opravili napr. prasknuté vodovodné potrubie či riešili inú havarijnú situáciu.

            Pracovníci laboratórií vykonávali bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vody z domácností, pričom sa zameriavali na dusičnany a tvrdosť vody. Zamestnanci vodárni ochotne a radi odpovedali na naše otázky a spoločne sme strávili príjemné chvíle pri ochutnávke pitnej vody z cisterny, ktorá sa používa na dodávku pitnej vody v prípade havarijných situácií. Práve pri tejto kampani sme si uvedomili, aké je potrebné chrániť vodné zdroje a tým aj životné prostredie. Každý z nás by si mal uvedomiť, že voda nie je samozrejmosť a je NENAHRADITEĽNÁ !!!

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka