Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vzdelávanie - Chránené územia okresu Topoľčany 2016

Vzdelávanie v Zariadení pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch – Chránené územia okresu Topoľčany

Začiatok leta sa niesol v Zariadení pre seniorov „Komfort“, n. o. Topoľčany (ďalej len ZPS) v znamení spoznávania prírodných krás v Topoľčanoch a okolí. Naše ZPS navštívila pani Ing. Oľga Kostolná, ktorá pracuje v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch ako botanička. Prostredníctvom pútavej prednášky, ktorá bola spojená s videoprojekciou nás previedla chránenými územiami, ktoré sa nachádzajú v okrese Topoľčany.

Ing. O. Kostolná nás previedla flórou, ktorá obklopuje celé naše okolie, spoznávali sme vzácne druhy rastlín, stromov i kvetov, ktoré sa nachádzajú v prírodných rezerváciách, pamiatkach či chránených areáloch. Okrem iného sme sa mali možnosť dozvedieť, že v našom blízkom okolí sa nachádza mnoho výnimočných miest práve z biologického hľadiska ako napr. prírodná rezervácia Čepúšky, prírodná pamiatka Čermiansky močiar, prírodná rezervácia Solčiansky háj, chránený areál Tesársky park a nám najbližší chránený areál – Tovarnícky park, ktorý je v správe štátnej ochrany prírody Ponitrie. Práve tento park našich seniorov veľmi zaujímal a to hlavne z pohľadu flóry, ktorá sa tu nachádza. Ďalej sme sa dozvedeli, že tento park má veľkú nielen historickú, ale aj estetickú, kultúrnu a výchovnú hodnotu. Nachádzajú sa tu mnohé vzácne druhy rastlín a drevín. Je sa tu aj jazero, ktoré skrášľuje tento významný prírodný skvost. Nachádzajú sa tu aj pestré porasty s rôznymi ihličnatými a listnatými stromami. Z rozprávania botaničky vieme, že v minulosti boli po celej ploche parku veľké množstvá ochranných krov – domácich, ale aj cudzokrajných druhov drevín.

Po zaujímavej prednáške nasledovala veľmi pestrá a plodná diskusia. Naši domáci sa aktívne zapájali do rozhovoru s pani botaničkou už počas prednášky, zaujímali o rôzne biotopy, ktoré nás obklopujú.

Touto cestou zároveň ďakujeme pani Ing. O. Kostolnej za veľmi pútavé rozprávanie spojené s pestrou obrazovou prílohou, ktorá obohatila naše poznanie hlavne o to, že príroda bez nás existovať môže, ale my bez nej nie ... 

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka