Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmysel spirituality u seniorov 2018

Zmysel spirituality u seniorov 2018

Počas života sa človek zameriava na to, čo by chcel v živote dosiahnuť – ukončiť povinnú školskú dochádzku, byť prijatý na vytúženú strednú školu, úspešne zmaturovať, pokračovať v štúdiu na vysokej škole a v plnom zdraví sa dožiť úspešného zloženia štátnych záverečných skúšok, slávnostne si prevziať diplom a potom s radosťou vstúpiť do práce, ktorá ho bude napĺňať a nebude len akousi povinnosťou, ale hlavne povzbudením do jeho ďalšieho aktívneho života. Toto obdobie pokračuje ďalej túžbou po kariérnom raste, dosiahnuť úspechy v pracovnom živote, byť dostatočne dobre docenený za svoju prácu, potom si túži založiť rodinu, mať manžela, manželku, deti, ktoré túži vyprevadiť do života a následne sa túži v zdraví dožiť dôchodku. Táto jedna dlhá veta v sebe ukrýva takmer celý život jedného človeka. Dá sa povedať, že od narodenia, cez detstvo, dospievanie, dospelosť až do staroby po niečom túžime, niečo chceme, niečo potrebujeme. Každý človek má svoje potreby – fyzické, psychické, sociálne a spirituálne – duchovné.

            Pravdou je, že ľudia, ktorí kedysi ťažko a tvrdo pracovali, sú dnes seniori – dôchodcovia. Mnohí z nich mali oveľa náročnejší a ťažší život ako generácia, ktorá ide po nich. Vtedy nebol svet plný technologických vymožeností – počítačov, tabletov, mobilných telefónov, rôznych mobilných aplikácií, smartfónov, televízie a pod.. Títo ľudia si prežili útrapy prvej a druhej svetovej vojny, boli obmedzované ich základné ľudské práva, nemohli slobodne navštevovať kostoly, zúčastňovať sa bohoslužieb, boli pre obyčajné napĺňanie svojich duchovných potrieb ťažko prenasledovaní, mučení vtedajším režimom spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Ale o to viac sa snažili a túžili po tom, aby viera v Pána Boha, ktorú im vštepovali ich rodičia, bola práve rovnako vštepovaná ich deťom.

            Dnes, v 21. storočí, v svete plného technologických „zázrakov“ sme akosi zabudli na Boha. Zabudli sme na toho, ktorý dal život našim rodičom, starým rodičom. Ale práve generácia tých skôr narodených nezabudla – ani na Pána Boha ani na svoje rodiny – svoje deti, vnúčatá, pravnúčatá. A práve seniori, ktorí sú súčasťou zariadení sociálnych služieb majú v sebe hlboko zakorenené spirituálne potreby a túžbu po ich napĺňaní. Práve na sklonku života človek často krát sumarizuje svoj život – čo dosiahol, čo sa mu podarilo, čo získal, stratil, potrebuje sa niekomu zdôveriť so svojimi starosťami a problémami, potrebuje niekoho, kto mu dodá silu do ďalších dní, kto ho povzbudí v živote, vo viere, kto ho upokojí, dodá mu vnútornú silu a do zlomeného srdca vloží pokoj. Jednoducho povedané, človek potrebuje Pána Boha. Z tohto dôvodu je potreba napĺňania spirituálnych potrieb v zmysle viery v Pána Boha pre seniorov veľmi dôležitá a potrebná.

            Aj v našom Zariadení pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch (ďalej len ZPS) máme pre prijímateľov sociálnej služby programy, ktoré tieto potreby seniorov napĺňajú. Pravidelne naše ZPS navštevujú kňazi z rísmko – katolíckej farnosti v Topoľčanoch, ktorí prisluhujú sviatosť pomazania chorých, posledné pomazanie, vykonávajú sväté omše. Medzi našich pravidelných návštevníkov patrí aj evanjelická sestra farárka z CZ ECAV Topoľčany, ktorá v ZPS vykonáva pastoračné návštevy, prisluhuje spoveď s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej a vykonáva aj Služby Božie. Záujem o duchovné aktivity je zo strany klientov veľmi veľký a má pozitívnu odozvu. V prípade, ak kňazi nemôžu do ZPS prísť, tak sociálny pracovník ZPS zabezpečuje čítané Služby Božie. Klienti sa zapájajú ja do spievania piesní, ktoré majú vytlačené so zväčšeným písmom a tak aj tí, ktorí majú problém zo zrakom sa môžu plnohodnotne zapojiť do Bohoslužieb. Slávnostné stretnutia pri Božom Slove máme hlavne počas rôznych sviatkov, ale aj počas bežných pracovných dní. Slávili sme v našej kaplnke napr. sviatok Cyrila a Metoda, počas obdobia pôstu sme mali čítané pôstne Služby Božie, čítané a spievané pašie, spoločne sme slávili sviatok Svätej Trojice, Vstúpenie krista Pána, Zoslanie Ducha Svätého, poďakovanie za úrody zeme, v období adventu sme mali čítané adventné Služby Božie, slávnostné Bohoslužby na Štedrý deň, 1. a 2. sviatok vianočný, bohoslužby k ukončeniu občianskeho roka (Silvester) a slávnostné Bohoslužby k Novému roku a pod..

            Klienti ZPS sa veľmi radi zúčastňujú týchto spirituálnych stretnutí a pri Božom Slove a modlitbe, kedy ďakujeme za všetko a za všetkých. Je to jedna z najkrajších chvíľ, aké človek môže prežiť vo svojom osobnom živote a vo viere v Ježiša Krista. Môžeme preto povedať, že práve uspokojovanie duchovných potrieb nie je len záležitosť osobnej viery v Pána Boha, ale aj našich osobných vnútorných potrieb. Človek práve vo viere nachádza zmysle svojho života, zmysel života v utrpení, ktoré sa nám zdá byť nekonečné. Vďaka viere v Boha človek často krát prehodnocuje svoj osobný život, jeho hodnoty, vidí zmysel života v starobe nielen keď je zdravý, ale práve, keď má podlomené zdravie ťažkým, možno nevyliečiteľným ochorením. Nech sú nám preto príkladom v nasledovaní viery v Pána Ježiša Krista aj naši rodičia, starí rodičia, priatelia či známi, ktorí si žijú svoj úžasný život viery práve v zariadeniach sociálnych služieb.

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka